1.   نقش فناوریهای جوشکاری در بازسازی تجهیزات، قطعات و سازه ها در صنایع نفت و گاز، دریایی، سیمان، نیروگاهی، ریلی و صنایع دیگر.
2.  
جایگاه پژوهش ها و فناوریهای محصول محور در صنعت جوش و بازرسی فنی در راستای توسعه کشور.
3.  
انتخاب فرآیند و فناوری جوشکاری با در نظر گرفتن معیارهای ایمنی در صنایع هوافضا، هسته ای ، نفت و گاز ، دریایی، خودرویی ، ریلی ، ساختمان و...
4.  
آسیب شناسی اتصالات جوشی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای مقاوم سازی و افزایش بهره وری سازه ها.
5.  
سیستم های مدیریت کیفیت در صنعت جوش، بهره وری و تحول در صنایع کشور.
6.  
نقش بازرسی و آزمایشات مخرب و غیرمخرب در بهبود کیفیت اتصالات جوشی ، سازه ها.
7.
  نقش آموزش در تضمین کیفیت اتصالات جوشی و بهره وری سازه ها.
8.  
تاثیر عیوب و راههای پیشگیری از آنها در اتصالات و سازه های جوشکاری شده.
9.  
روشهای پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، سازه های فلزی، خطوط لوله، مخازن تحت فشار، خطوط ریلی، ناوگان هوایی، تله کابین ها و تاسیسات تفریحی.
10. 
جایگاه بازرسی، استفاده از کدها و استانداردها و مستند سازی فرآیندهای مرتبط با جوشکاری در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری فعالیتهای صنعتی کشور.
11.
   روشهای جدید بازرسی و انجام آزمایشهای غیرمخرب در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر صنایع

12. ایجاد خلاقیت در استفاده از روشهای جوشکاری پیشرفته به منظور توسعه صنایع گوناگون و استراتژیک کشور