- اعلام نتایج داوری مقالات یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی در تاریخ 31 شهریور 1389


- برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی 4 و 5 آبان ماه 1389 تهران


- آخرین مهلت ارسال آثار در مسابقه 15 شهریور ماه 1389

- انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران همزمان با برگزاری یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی،سومین مسابقه گرافیک و عکاسی در صنعت جوش را برگزار می کند.به آثار برگزیده در جلسه اختتامیه یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی جایزه اهدا می گردد


-ارسال 50 فراخوان توسط دبیر محترم علمی کنفرانس


- ارسال 300 فراخوان توسط دبیرخانه تهران برای شرکتهای عضو


- ارسال 3190 فراخوان برای 1958 نفر از اساتید، سازمانها و ادارات دولتی وابسته ، اعضای محترم هیئت علمی ، اعضای محترم هیئت مدیره ، پژوهشگاه ها و پالایشگاه ها


- ارسال 50 فراخوان توسط نمایندگی استان گیلان


- ارسال 50 فراخوان توسط نمایندگی استان همدان


- ارسال 50 فراخوان توسط نمایندگی استان کرمان


- ارسال 50 فراخوان توسط نمایندگی استان فارس


- ارسال 210 عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی (( 139عنوان از طریق سامانه 7 عنوان از طریق فاکس 61 عنوان از طریق پست الکترونیکی 3 عنوان از طریق پست))


- ارسال 132 عنوان مقاله کامل به دبیرخانه یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی