در کنار برگزاري کنفرانس، براي نمايش آخرين دستاوردهاي پژوهشي و صنعتي در زمينه هاي مختلف نرم افزار و سخت افزارمورد استفاده در صنعت جوش و بازرسي، محلي جهت برگزاري نمايشگاه اختصاص مي يابد.

   - شرح خدمات نمايشگاه
- غرفه بندي استاندارد ، همراه با امکــانات و تجهيزات لازم و کتيبه سردر نام شرکت (فارسي و انگليسي)
- صدور کارت حضور در کنفرانس جهت 2 نفر غرفه دار
- اجاره هر متر مربع غرفه : 
1/3000/000  ريال

 
پلان نمایشگاه