برگشت به صفحه اصلی انجمن


انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران در سال1358 به عنوان یک نهاد علمی و پژو هشی بوسیله جمعی از متخصصین داوطلب از صنایع، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی با امید توسعه جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب در  کشور موجودیت یافته است و در لیست انجمن های علمی و فنی  وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت.

این انجمن امکان همکاری نزدیک و تبادل اطلاعات مهندسی میان اعضا انجمن و دیکرعلاقمندان به صنعت جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب را فراهم نموده و فضایی مناسب برای همکاری و مشارکت دانشگاهیان ومحققین و صنعتگران در زمینه فعالیتهای صنعتی و علمی ایجاد می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

نشانی دبیرخانه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان شمس - طبقه چهارم - واحد فنی مهندسی

تلفن :
2231744 -311 (98+)
         
Email : info@iwnt.comفناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact