برگشت به صفحه اصلی انجمن

برگشت >>

دكتر مرتضي شمعانيان : دبیر علمی کنفرانس
سپاس خداوند متعال که توفیق برگزاري نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی را توسط انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیر مخرب ایران در روز هاي اول و دوم آبان ماه 1387 به ما عنایت فرمود .

هدف از برگزاري این کنفرانس ارایه آخرین دستاورد هاي نوین پژوهشی مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و واحدهاي صنعتی کشور در زمینه هاي مختلف جوشکاري و آزمایش هاي غیر مخرب و برقراري امکان بحث و تبادل نظر بین پژوهشگران و متخصصان این صنعت می باشد.

مجموعه مقالات حاضر حاصل تلاش پژوهشگرانی است که نتایج تحقیقات و تجربیات علمی وتخصصی خود را در زمینه هاي مختلف جوشکاري و آزمایش هاي غیر مخرب ارایه کرده اند .استقبال گسترده متخصصان ازصنایع و دانشگاهها جهت ارائه مقاله،نشانگر سطح خوب و رو به رشد فعالیت هاي پژوهشی در زمینه هاي مختلف این صنعت است.

با توجه به موضوعات انتخاب شده در این کنفرانس، تعداد 132 مقاله کامل به دبیرخانه ارسال گردید که تقریباً همگی داراي سطح کیفی بالایی بوده ولی به علت محدودیت ارایه و چاپ، مورد داوري قرار گرفتند تا بر اساس الویت هاي مورد نظر شامل کیفیت مقاله و میزان ارتباط مقاله با زمینه هاي کنفرانس،تعداد مناسب انتخاب شوند.بر این اساس پس از انجام داوري مقالات، تعداد 62 مقاله جهت چاپ انتخاب شدند که تعداد 33 مقاله به صورت ارائه حضوري و بقیه به صورت پوستر
می
باشند .امید است مجموعه مقالات حاضر مورد توجه محققان و متخصصان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع قرار گرفته و باعث کمک به پیشرفت درصنعت جوش و بازرسی کشور شود.

برگزاري نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی حاصل تلاش بی وقفه و مستمر همکاران زیادي بوده است. از کلیه نویسندگان مقالات که با ارائه مقالات ارزشمند خود، باعث ارتقاء سطح علمی کنفرانس شده اند و همچنین هیات داوران محترم که بدون همکاري آنها، امکان ارزیابی مقالات میسرنمی شد،تشکر و قدردانی می شود .از حناب آقاي مهندس عبدالوهاب ادب آوازه ریاست محترم انجمن جوشکاري و آزمایش هاي غیر مخرب ایران و اعضاء هیئت مدیره این انجمن، بخاطرحمایت هاي بی دریغ در برگزاري هر چه مناسب تر این کنفرانس سپاسگزاري می گردد.از همکاري هاي همه جانبه ستاد اجرایی خصوصاً خانم مهندس نازیلا ادب آوازه ،آقايان مهندسین افشین خیام ،بهنام دزفولیان و آرش ادب آوازه تشکر و قدردانی می شود.
 

 

فناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact