برگشت به صفحه اصلی انجمن

برگشت >>

جناب آقاي مھندس غرضي

متن سخنرانی ریاست محترم شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

ریاست محترم شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

حمد و سپاس خداوند سبحان را که رفعت مقام علمی انسانی  را بر تفکر و تجربه و تدبر در نشانه های خود و پدیده های نهان شده در طبیعت بنا نهاد و انسان را برآن داشت که برای حفاظت از خویش در برابر پدیده های ناگهانی طبیعی و یا خطای انسانی چاره جویی کند و شناخت و بصیرت علمی و روابط علت و معلولی که در نظام قانومند طبیعت جای گرفته از طریق مباحث مختلف علمی و تجارب عملی مرتبط با آن تبیین و ترویج و اجرا می شود.طی سالیان گذشته در زمینه توسعه علمی مهندسی پیشرفتهای قابل توجهی بدست آمده واما توسعه کیفی هدفی است که تا تحقق آن همچنین راه درازی در پیش داریم .گرچه مبحث ساختمان دارای مبانی تئوریک بسیار است و اما مسائل تجربی و عملی عمیقی نیاز دارد که رعایت آن موجب افزایش عمر ساختمان بعنوان سرمایه ملی کشور و ایجاد امنیت و سلامت برای عموم مردم خواهد بود .اجرای اصولی و فنی ساختمان امکان پذیر نیست مگر با استفاده از دانش عمیق و همه جانبه تئوری علم ساختمان.

مصالح مرغوب و روشهای فنی و اجرای استاندارد و عدم رعایت این موارد  وبخصوص مسائل مربوط به  باربری سازه های ساختمان و اجرای صحیح فنی آن موجب کاهش عمر ساختمان و بخطر افتادن جان انسانها می شود.یکی از مسائل مهمی که در طراحی و اجرای اسکلت فلزی سازه ها خواه صنعتی و یا تجاری و یا مسکونی مورد توجه قرار می گیرد، بررسی و تحلیل علمی و فنی جوشکاری و اتصالات سازه ای ساختمانی و صنعتی است.

جوشکاری یک روش آسان و موثر در اتصالات اجرای مهندسی ساختمان و فرآیندی در تولیدات قطعات سازه ای و صنعتی است که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.نظر به اینکه در سازه های فلزی جوش شده معمولا جوشکاری قوس الکتریکی به روش دستی و با الکترود انجام می پذیرد و این روش درکشور  عمومیت دارد باید یکسری اقدامات ضرویی در راه کنترل جوشهای ساختمان ایجاد شود و مهندسان و مجریان ساختمان و ناظران بر اجرای دقیق نکات دقیق جوشکاری و توصیه های آیین نامه ای دقت داشته باشد .چون جوش در واقع سبب اتصال سازه ای و یک سازه یکپارچه می شود.برای میل به این اهداف باید برای تمامی دست اندرکاران جوش بخصوص کارگران ماهر پروانه صلاحیت صادر شود و برگزاری اینگونه همایشها و سمینارهایی موجب ارتقا پایه دانش فنی همه مهندسان و سایر نیروهای تخصصی انسانی در بخش ساختمان و جوش می شود.و هم اکنون به همت استا د ارجمندم جناب آقای مهندس ادب آوازه و همکارانشان که خود از متخصصین منحصر بفرد این رشته هستند این کنفرانس برگزار می گردد آرزومندم نتایج پرباری در جهت ارتقا علمی شرکت کنندگان و بهینه سازی روشهای ساخت سنتی و صنعتی گردد.توفیق همگان را از خداوند منان آرزو دارم.


 

فناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact