برگشت به صفحه اصلی انجمن

برگشت >>


مهندس حسینی : مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
قال علی (ع) : کیفیت عمل هر فرد دلیل بر میزان درایت و عقل اوست .
 

سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم و شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی جوش.تشکر می کنم از برگزار کنندگان این همایش بخصوص انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب .خوشحال هستام که توفیق حضور در این همایش ملی را پیدا کردم . بعد از دعوتی که دوستان بعمل آورند ،اینکه بتوانم توفیق حضور در این همایش را پیدا بکنم انگیزه مضاعفی بود که خدمت دوستان برسم . عرض تشکر می کنم از فعالیتهای خوبی که  این انجمن طی حدود1.5 سال گذشته انجام داده و منتهی به این شد که در مراسم روز جهانی استاندارد بعنوان تدوینگر نمونه استان انتخاب بشوند و طی مراسمی که برگزار شد در همین سالن از اعضای محترم انجمن بخصوص شخص آقای مهندس ادب آوازه تقدیر و تشکر بعمل آمد .بهرحال وظیفه بنده هم این است که بعنوان خدمتگذار کیفیت در استان اصفهان مشغول انجام وظیفه باشم. مجددا مراتب تشکر خودم و همکاران را خدمت اعضای محترم انجمن که برای بدست آوردن این توفیق مهم تلاش کردند، ابراز می کنم .
بهرحال وظیفه ما این است که هر فعالیتی که هر شخصی که در سیکل استانداردسازی قدم کوچکی هم که برمی دارد تا بتوانیم کمکش بکنیم و دستش را به گرمی بفشاریم .  اگر بتوانیم راه را هم برایش تسهیل می کنیم . امیداورم تلاش همکاران بنده و بنده هم در این راه مثمر ثمر واقع بشود . بهرحال فعالیتهایی که انجمن انجام  داده ، در زمانیکه دامنه استانداردسازی از کالا ورود به خدمات پیدا کرده  و حتی در حال خروج از خدماات و ورود به مسائل اجتماعی است .دامنه استانداردسازی در مقوله ای که بابتش اینجا دور هم جمع شدیم خیلی زودتر از اینها باید شتاب می گرفت و شروع می شد ولی شاید کمی دیر شده باشد ولی باشتاب خوبی که در  1.5
2سال گذشته همکاران خوب در انجمن داشته اند جبران گذشته هم شده است .تقریبا حدود 75 درصد صحبتهای من را آقای مهندس ادب آوازه فرمودند و به خوبی ایشان در مقوله استاندارد و فعالیتهای انجام شده صحبت فرمودند . من در تکمیل صحبتهای ایشان مواردی که امکان توسعه آن هست ، در فرآیندهای استانداردسازی به عرض دوستان می رسانم .

     در بحث تدوین استانداردها همانطوری که فرمودند تفاهم نامه ای مبادله شده است بین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران که به موجب آن اتفاق خوبی که افتاده است و منتج به آن شده که حدود 95 تا100 استاندارد طی این 2 سال گذشته در دستور کار انجمن قرار گرفته است .آن شتاب و سرعتی که عرض کردم در همین جاست که حدود20عدد چاپ شده و حدود15عدد از آنها به کمیته ملی رسیده .در بحث دیگری که امکان فعالیت و گسترش هست بحث تایید صلاحیتها می باشد. همکاری سازمان استاندارد بعنوان مرجع تایید صلاحیت در ایران باعث شده که 30 شرکت بازرسی تایید صلاحیت شوند براساس استاندارد 17020 و من امیداوارم که فعالیتهایی که در زمینه فعالیت تدوین استاندارد شروع شده و بازویی که نقش بازوی تدوین استانداردهای در حال انجام می باشد در بخش تایید صلاحیت هم همکاری مضاغفی را باسازمان استاندارد بنماید و تعداد شرکتهای بازرسی که در زمینه جوش فعالیت دارند بیشتر از گذشته شود.اگر بخواهیم کار اساسی در جوش کنیم پتانسیل کار برای شرکتهای بازرسی هنوز باز هست.در بحث اجرای استاندارد من فکر می کنم هنوز فعالیتی بطور فعال با انجمن شروع نکردیم . انجمن غیر از بحث استانداردها این امکان را هم دارد که در اجرای استانداردهایی که خود تدوین کرده اند به همکاری ما بیاید و بتوانیم سرو سامانی هم به بخش اجرای استانداردها بدهیم.

    بحث دیگر که بحث جدیدی است مصوبه شورای عالی استاندارد کشور است که هر واحد تولیدی که حتی مشمول استاندارد اجباری نباشد موظف خواهد شد که استانداردی ملی ، کارخانه ای ، بین المللی یا یک استانداردی را تبعیت کند که در اصطلاح خود به عنوان گواهی کیفیت بر مبنای خوداظهاری مطرح می کنیم . در زمینه تجهیزاتی که در زمینه جوش هست  هنوز فعالیت گسترده ای نشده است.امکان گواهی کیفیت برای خود اظهاری برای استان اصفهان است و تولید کنندگان می توانند مراجعه نمایند و اعلام بکنند که بر اساس چه مدلی تجهیزات را ساخته اند که ما گواهی کیفیت را به این واحدها ارائه بدهیم. بحث دیگری که مهندس ادب آوازه اعلام کردند بحث فعال سازی کمیته متناظر ISO است. بنا به پتانسیل هر استان بعضی از کمیته های متناظر به استانها محول می شود .بهرحال این توفیقی بود که شامل استان اصفهان شده که طی 1الی 1.5 سال گذشته کمیته متناظر در زمینه جوش به استان اصفهان واگذار شده است، شاید هم پتانسیلی که این انجمن که پایه و اساسش در اصفهان است تشدید کرده ، این کمیته متناظر به اصفهان ارائه شده است .آماری که در دست است نشان دهنده این است که شتاب  راباید بیشتر کرد و باید استانداردهای بیشتری از کمیته های متناظر بصورت بومی در بیاوریم.

    بحث بعدی تایید صلاحیت مراکز آموزش جوشکاری و گواهی افراد است که باز این هم در اختیارسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بعنوان بالاترین مرجع تایید صلاحیت در کشور می باشد وبه جهت ساماندهی کلی جوش فعالیتی را با انجمن انجام دادیم  و باید گسترده تر انجام دهیم .چون اگر حلقه تدوین و اجرا بصورت یکسان رشد نکنند و ما در تدوین تلاش بکنیم ، اگر مجریان آموزش کافی نبیند فعالیتها ناکام می مانند . فعالیتهایی شروع شده و بایستی که این فعالیتها بیشتر از گذشته ادامه پیدا کند .بحث دیگر تشکیل شرکت بازرسی ساختمانی که دوستان در نظام مهندسی که بحثهای مربوط به ساختمان را انجام می دهند ولی با توجه به موقعیت ساختمان سازی در ایران فکر می کنیم که حضور فعال تر انجمن در بحث بازرسی انجمن در ساختمانی که با جوش انجام می شود باید نهادینه گردد .
  

فناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact