برگشت به صفحه اصلی انجمن


اعضای هیئت مدیره:
آقای مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

آقای دكتر ابراهيم حشمت دهكردي
آقای
دكتر مرتضي شمعانيان اصفهاني
آقای
مهندس حمید تازیکه
آقای
مهندس حسين پوري رحيم
آقای
مهندس آرش شفيعي
آقای
مهندس امير محسن ايرانپور

علی البدل هیئت مدیره:
آقای دكتر ميرمصطفي حسينيون
آقای
مهندس حامد ثابت

بازرس اصلی:
آقای مهندس ناصر سليمي زاده

بازرس علی البدل:
آقای مهندس مازيار نادراصلي


 

 

 

 

 

 

نشانی دبیرخانه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان شمس - طبقه چهارم - واحد فنی مهندسی

تلفن :
2231744 -311 (98+)
         
Email : info@iwnt.comفناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact