برگشت به صفحه اصلی انجمن


 

رياست كنفرانس

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

دبير علمي

دكتر مرتضي شمعانيان

دبير اجرايي

مهندس حميد عزيزي

 

مدير اجرايي

مهندس نازيلا ادب آوازه

1 

 

 

 

 

 

نشانی دبیرخانه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان شمس - طبقه چهارم - واحد فنی مهندسی

تلفن :
2231744 -311 (98+)
         
Email : [email protected]فناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact