برگشت به صفحه اصلی انجمن


درجه بندي،شرايط عضويت و حق عضويت( سال1387)

عضو پيوسته:
كليه افراد با مدرك دكترا،فوق ليسانس+3سال سابقه كار و يا ليسانس+5 سال سابقه كار در يكي از رشته هاي علوم پايه و فني. 200000 ريال

عضو وابسته:
كليه افراد با مدرك ليسانس،فوق ديپلم+3سال سابقه كار و يا ديپلم+5 سال سابقه كار در يكي از رشته هاي علوم پايه و فني. 200000 ريال

عضو حرفه اي:
كليه افراد شاغل در صنايع.
200000 ريال

عضو دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي علوم پايه،فني و مهندسي به تحصيل اشتغال دارند.
100000 ريال

عضو سازماني:
كليه شركتها ،ارگانها و موسسات
1000000 ريال

مدارك مورد نياز جهت عضويت
1-فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي(براي دانشجويان فتوكپي كارت دانشجويي)
2- دو قطعه عكس( 3*4)
3– فتوكپي صفحه اول شناسنامه
4-اصل فيش واريز مبلغ حق عضويت (واریز به شماره حساب 56601066 به نام انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران بانک تجارت شعبه کارگر شمالی تهران (کد 327)
5- گواهينامه هاي سابقه كار(براي اعضاء پيوسته ، وابسته و حرفه اي)
6-تکمیل فرم عضویت

توجه:موسسات متقاضي عضويت ،مدارك فوق را در مورد نماينده
موسسه ارسال نمايند.


دانلود فرم عضویت

1


  

 

 

 

 

 

نشانی دبیرخانه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان شمس - طبقه چهارم - واحد فنی مهندسی

تلفن :
2231744 -311 (98+)
         
Email : info@iwnt.comفناوران اطلاعات دلتا  6693049 - 0311

Executive Committee | Scientific Committee | Invitation | Registering | Articles
Context | Exhibition | Supporter | Programs | Schedule | Contact