تقدير از پايان نامه ها و طرح های پژوهشی برتر

تقدير از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي برتر سال1395

پايان نامه برتر

دکتر اکبر حیدرزاده

پايان نامة دکترای مهندسی مواد-گرایش جوشکاری و اتصال مواد

عنوان پايان نامه : تحولات ریزساختاری در جوشکاری همزن اصطکاکی مس و آلیاژهای برنج تجاری