درباره انجمن ....

 معرفی انجمن
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در سال 1358 با همكاری متخصصین خبره و اساتید دانشگاهها و با هدف ارتقاء سطح دانش صنعت جوش و بازرسی تاسیس شد. این انجمن از بدو تاسیس تاكنون با:
-ارائه خدمات علمی و اجرایی مرتبط با علم و مهندسی مواد،
- برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی،
- برگزاری دورههای آموزشی تخصصی،
- انتشار كتب و نشریات،
- برگزاری و فراهمكردن امكان بازدید از شركتها و كارخانه های فعال در زمینه های مرتبط،
- برگزاری همایشهای یكروزه،
- برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنعت جوش و بازرسی
- تجلیل از طرح های پژوهشی و پایان نامه های برتر در صنعت جوش و بازرسی
- برگزاری مسابقات عکاسی و گرافیک در صنعت جوش و بازرسی و
- تقدیر از نوآوری و اختراع برتر در صنعت جوش و بازرسی

تلاش كرده است که خدمات علمی متنوعی را به فعالان این عرصه ارائه نماید.


این انجمن با ایجاد ارتباطات علمی گسترده و پویا با مراكز علمی معتبر، سعی در بهروز نگهداشتن اطلاعات تخصصی، گسترش ارتباطات علمی با دنیای خارج و افزایش خدمات ارائه شده به اعضای خود داشته است. 

 

 تاریخ تاسیس : 1358       شماره ثبت :7438          تاریخ ثبت: 1371

 نشریه علوم و فناوری جوشکاری ایران

دوره انتشار : دو فصلنامه
موضوع : علمی - پژوهشی در زمینه صنعت جوش و بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب
صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
مدیر مسئول : مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

سردبیر : دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی

 فصلنامه جوشکاری

دوره انتشار : فصلنامه
موضوع : علمی - ترویجی در زمینه صنعت جوش و بازرسی و آزمایشهای غیرمخرب
صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
مدیر مسئول : مهندس عبدالوهاب ادب آوازه