تقویم آموزشی

 

نام دوره / عنوان گواهينامه تاریخ برگزاری مدت دوره

شهریه دوره

(تومان)

پیش نیاز

WPS & PQR

ASME  Sec. IX

11 الی 13 خرداد ماه

25 الی 28 شهریور ماه (پاره وقت)

3 روز

4 روز

900.000

آشنایی با فرایندهای جوشکاری رایج

بازرسی جوش سطح 1و 2 CWI

18 الی 24 خرداد ماه (پاره وقت)
12 الی 18 مرداد ماه (پاره وقت)

7 روز

1.000.000

به استاندارد
IWNT S2.1
مراجعه شود

VT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

25 الی 31 خرداد ماه (پاره وقت)
26 مرداد ماه الی 1 شهریور ماه (پاره وقت)

7 روز

1.000.000 

بازرسی جوش سازه های فولادی
AWS D1.1-D1.8

18 الی 24 خرداد ماه
26 الی 29 مرداد ماه (پاره وقت)

3 روز

4روز

900.000

بازرسی ساخت مخازن تحت فشار
ASME Sec. VIII

25 الی 27 خرداد ماه
2 الی 4 شهریور ماه

3 روز

 900.000

بازرسی خطوط لوله
API 1104

28 الی 30 خرداد ماه
5 الی 7 شهریور ماه

3 روز

 900.000

PT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

28 الی 30 خرداد ماه (پاره وقت)
12 الی 14 شهریور ماه

3 روز

750.000

MT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

1 الی 3 تیر ماه (پاره وقت)
15 الی 17 شهریور ماه

3

 750.000

هماهنگ کننده جوشکاری
ISIRI/ISO 14731
ISIRI/ISO 3834

1 الی 4 تیر ماه (پاره وقت)
23 الی 25 شهریور ماه

4 روز

3 روز

900.000 

  

به استاندارد
IWNT S2.5
مراجعه شود

بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره API 650

1 الی 3 تیر ماه
9 الی 11 شهریور ماه

3 روز

900.000 

UT Level 1&2
ASNT-SNT-TC-1A

4 الی 13 تیر ماه (پاره وقت) 10 روز 1.500.000

بازرسی، تعمیر، تعویض و بازسازی مخازن ذخیره API 653

4 الی 5 تیر ماه 2 روز 600.000
بازرسی جوشکاری گل میخ ها 6 تیر ماه 1 روز

300.000 

بازرسی لوله کشی فرایندی
ASME B31.3

9 الی 11 تیر ماه

3 روز

900.000

بازرسی ساخت لوله
API 5L-ISO 3183

12 الی 13 تیر ماه

2 روز

600.000

بازرسی ساخت پل
AWS D1.5

15 الی 16 تیر ماه 2 روز 600.000

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری
ISO 3834

17 تیر ماه
20 شهریور ماه

1 روز 300.000

بازرسی لوله کشی ساختمانی
ASME B31.9

18 تیر ماه 1 300.000

جوشکاری میل گردهای فولادی

AWS D1.4

19 تیر ماه 1 300.000

آزمونگر جوشکاری: تشریح الزمات تاییدصلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

20 الی 21 تیر ماه
21 الی 22 شهریورماه

2 روز 600.000

به استاندارد
IWNT S2.3-1
مراجعه شود

بازرسی لوله کشی ساختمانی
ASME B31.9

18 تیر ماه 1 روز 300.000


جوشکاری میل گردهای فولادی
AWS D1.4

19 تیر ماه 1 روز 300.000
آزمونگر جوشکاری: تشریح الزمات تاییدصلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

20 الی 21 تیر ماه

21 الی 22 شهریورماه

2 روز 600.000 به استاندارد IWNT S2.3-1 مراجعه شود
RTI Level 1&2 ASNT-SNT-TC-1A 22 الی 26 تیر ماه (پاره وقت) 6 روز 1.100.000
جوشکاری ترموپلاستیک ها و ارزیابی نواقص جوش 22 تیر ماه 1 روز 300.000
جوشکاری و بازرسی ریل و قطعات آن AWS D15.2 23 تیر ماه 1 روز 300.000
جوشکاری و بازرسی لوکوموتیو و واگن قطار در صنعت راه آن AWS D15.1 24 تیر ماه 1 300.000
جوشکاری روکشی، سخت کاری سطوح و اتصال فلزات غیرهمجنس 25 تیر ماه 1 روز 300.000
جوشکاری و بازرسی زیرآب AWS D3.6 26 الی 27 تیر ماه 2 روز 600.000
جوشکاری تعمیری و ترمیمی تجهیزات و لوله کشی ASME PCC-2 29 الی 31 تیرماه 3 روز 900.000
مشخصات دستورالعمل لحیم کاری سخت  AWS B2.2 30 شهریور ماه 1 روز 300.000

 

مکان برگزاری دوره: تهران - خیابان کریمخان زند- نبش آبان شمالی - ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق227

روش ثبت نام:متقاضيان می توانند هزينه دوره را به شماره حساب 56601066 بانک تجارت شعبه کارگر شمالی ، کد 327 به نام انجمن جوشکاری و آزمايشهای غير مخرب ايران واريز و فيش آنرا به همراه معرفی نامه شرکت (برای داوطلبان معرفی شده از سوی شرکتها ) و فتوکپی شناسنامه و يک قطعه عکس به آدرس انجمن ارسال فرمايند.
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 88931783 تماس حاصل فرماييد .