سمینارها

ارایه سخنرانی در نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 4و5 اسفند ماه1395

حمایت از اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان، 26و27 بهمن ماه 1395، دانشگاه شهید چمران
ارایه سخنرانی در هفتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، آبان ماه 1395، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی ایران
ارایه کارگاه در همایش بازرسی جوش دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، اردیبهشت ماه 1395