سمینارها

- مسابقات آزاد مهارت آزمایشگر قطعات صنعتی به روش مایعات نافذ،دی ماه 1396

- هم اندیشی صنعت و دانشگاه با موضوع سازه های فولادی با جوش های مقاوم به زلزله، دی ماه1396 

- حمایت از کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستمهای مدیریتی ، 24 الی 25 آذر ماه 1396

- مشارکت از برگزاری نمایشگاه ایران متافو، آبان 1396

- هشتمین کنفرانس بین المللی لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، آبان 1396

- حمایت از کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه شمال-آمل،24و 25 آبان ماه 1396

- حمایت از کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن21، 17 آبان ماه 1396
- حمایت از ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ،یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران ، 6و7و آبان ماه 1396، هتل المپیک تهران

- حمایت از چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران،11و12 مهرماه 1396، دانشگاه شهرکرد
- حمایت از اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته،3 الی 5 خرداد ماه 1396، دانشگاه علم و صنعت ایران