حمایت از کنفرانس های علمی

حمایت رسالنه ای از همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت،،دانشگاه علوم و فنون هسته ای، اسفند ماه 1395

حمایت از اولین کنفرانس پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، 6 اسفند ماه 1395، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

ارایه سخنرانی و حمایت از نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 4و5 اسفند ماه1395

حمایت از سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی ، 4و5 اسفند ماه 1395

حمایت از اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان، 26و27 بهمن ماه 1395، دانشگاه شهید چمران

حمایت رسانه ای سی و نهمین همایش شیمی نیروگاه های کشور،14 و15 دی ماه 1395، نیروگاه اصفهان

حمایت از سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ،30 آذر ماه 1395

حمایت از سومین کنفرانس بین المللی ممیزان و ارزیابان سیستم های مدیریتی، 3و4 آذر ماه1395، هتل المپیک

حمایت رسانه ای حمایت از سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه هرمزگان، 19 الی 21 آبان ماه 1395

حمایت از پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان ماه 1395
ارایه سخنرانی در هفتمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، آبان ماه 1395، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی ایران

حمایت از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو،آبان ماه 1395

ارایه کارگاه در همایش بازرسی جوش دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، اردیبهشت ماه 1395
حمایت از همایش بازرسی جوش دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، اردیبهشت ماه 1395