تقویم آموزشی

 

نام دوره / عنوان گواهينامه تاریخ برگزاري مدت دوره هزينه دوره (ريال) استاد يا استادان دوره
ASNT UT LEVEL I, II 10 مهر ماه 8 روز 9.000.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

WPS & PQR

26 مهر ماه

3 روز 5.000.000

مهندس میثم محققیان

ASNT MT&PT LEVEL I, II

1 آبان ماه 6 روز 8.000.000 مهندس آرش فردوس
ASNT PT LEVEL I, II 1 آبان ماه 3 روز 4.250.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT MT LEVEL I, II 4 آبان ماه 3 روز 4.250.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT VT LEVEL I, II

6 آبان ماه 5 روز 6.000.000 مهندس آرش فردوس
ASNT MT&PT LEVEL I, II

22 آبان ماه

8 روز 9.000.000 مهندس آرش فردوس
ASNT PT&MT LEVEL I, II 18 آذر ماه 6 روز 8.000.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT RT&RTI LEVEL I, II 13 آذر ماه 8 روز 9.000.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 28 آذر ماه 5 روز 6.000.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT MT&PT LEVEL I, II 1 دی ماه 6 روز  8.000.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT UT LEVEL I, II 9 دی ماه 8 روز  9.000.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT PT LEVEL I, II 11 دی ماه 3 روز 4.250.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT MT LEVEL I, II 14 دی ماه  3 روز  4.250.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 25 دی ماه 5 روز  6.000.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT RT&RTI LEVEL I, II 2 بهمن ماه 8 روز 

9.000.000 ASNT

15.000.000 ISO 9712 

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 14 بهمن ماه 8 روز  9.000.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 16 بهمن ماه  3 روز  4.250.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 18 بهمن ماه  6 روز 8.000.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 19 بهمن ماه 3 روز  4.250.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 23 بهمن ماه  5 روز  6.000.000 مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT UT LEVEL I, II  7 اسفند ماه 8 روز  9.000.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT VT LEVEL I, II 14 اسفند ماه 5 روز  6.000.000  مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

 

مکان برگزاری دوره: تهران - خیابان کریمخان زند- نبش آبان شمالی - ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق227

روش ثبت نام:متقاضيان می توانند هزينه دوره را به شماره حساب 56601066 بانک تجارت شعبه کارگر شمالی ، کد 327 به نام انجمن جوشکاری و آزمايشهای غير مخرب ايران واريز و فيش آنرا به همراه معرفی نامه شرکت (برای داوطلبان معرفی شده از سوی شرکتها ) و فتوکپی شناسنامه و يک قطعه عکس به آدرس انجمن ارسال فرمايند.
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 88931783 تماس حاصل فرماييد .