تقویم آموزشی

 

نام دوره / عنوان گواهينامه هزينه دوره (ريال) مدت دوره هزينه دوره (ريال) استاد يا استادان دوره
ASNT PT LEVEL I, II 4.500.000 3 روز

15 الی 17 مهر ماه

6 الی 8 آبان ماه

25 الی 27 آذر ماه

16 الی 18 دی ماه

12 الی 14 اسفند ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT MT LEVEL I, II

4.500.000 3 روز

17 الی 19 مهر ماه

8 الی 10 آبان ماه

27 الی 29 آذر ماه

18 الی 20 دی ماه

14 الی 16 اسفند ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT MT&PT LEVEL I, II

8.500.000 6 روز

15 الی 19 مهر ماه

6 الی 10 آبان ماه

25 الی 29 آذر ماه

16 الی 20 دی ماه

12 الی 16 اسفند ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT MT&PT LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

8.500.000 6 روز

2 الی 17 آذر ماه

28 دی ماه الی 13 بهمن ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT UT LEVEL I, II 9.500.000 8 روز

4 الی 13 آذر ماه

7 الی 17 بهمن ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT UT LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

9.500.000 8 روز

5 الی 13 آبان ماه

22 الی 30 دی ماه

7 بهمن ماه الی 18 اسفند ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب
ASNT RT&RTI LEVEL I, II

ASNT 9.500.000

ISO 9712 15.000.000

10 روز

20 الی 27 آبان ماه

23 دی ماه الی 3 بهمن ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT RT&RTI LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

9.500.000 10 روز

2 الی 16 آذر ماه

2 الی 24 آذر ماه

 
ASNT VT LEVEL I, II 6.500.000 5 روز

13 الی 17 آبان ماه

9 الی 13 دی ماه

5 الی 9 اسفند ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

ASNT VT LEVEL I, II

ویژه پنج شنبه و جمعه

6.500.000 5 روز

1 الی 5 مهرماه

12 الی 26 بهمن ماه

مدرس بین المللی آزمایشهای غیرمخرب

 

مکان برگزاری دوره: تهران - خیابان کریمخان زند- نبش آبان شمالی - ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق227

روش ثبت نام:متقاضيان می توانند هزينه دوره را به شماره حساب 56601066 بانک تجارت شعبه کارگر شمالی ، کد 327 به نام انجمن جوشکاری و آزمايشهای غير مخرب ايران واريز و فيش آنرا به همراه معرفی نامه شرکت (برای داوطلبان معرفی شده از سوی شرکتها ) و فتوکپی شناسنامه و يک قطعه عکس به آدرس انجمن ارسال فرمايند.
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره 88931783 تماس حاصل فرماييد .