ثبت نام

عضویت فردی پیوسته
كليه افراد با مدرك دكترا،فوق ليسانس+3سال سابقه كار و يا ليسانس+5 سال سابقه كار در يكي از رشته هاي علوم پايه و فني


عضویت فردی وابسته
كليه افراد با مدرك ليسانس،فوق ديپلم+3سال سابقه كار و يا ديپلم+5 سال سابقه كار در يكي از رشته هاي علوم پايه و فني


عضویت فردی حرفه ای
كليه افراد شاغل در صنايع


عضویت فردی دانشجویی
كليه دانشجوياني كه در يكي از رشته هاي علوم پايه،فني و مهندسي به تحصيل اشتغال دارند


عضویت فردی افتخاری
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنها در زمینه های مرتبط با تکنولوژی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب حائز اهمیت خاص باشد و یا به پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای کرده باشند


عضویت رایگان
جهت ارائه مقاله در کنفرانس، فصلنامه جوشکاری و ارائه آثار در مسابقات انجمن


عضویت سازمانی
كليه شركتها ،ارگانها و موسسات# عضویت قیمت
1 عضویت فردی پیوسته 500000 ریال
2 عضویت فردی وابسته 500000 ریال
3 عضویت فردی حرفه ای 500000 ریال
4 عضویت فردی دانشجویی 250000 ریال
5 عضویت فردی افتخاری رایگان!
6 عضویت رایگان رایگان!
7 عضویت سازمانی 5000000 ریال