کاربرد اشعه T در آشکارسازی آثار هنری پنهان ،رکسانا جبل عاملی

2

معرفی استاندارد جامع در زمینه جوشکاری سازه های فولادی ،مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

5

جوشکاران تایید صلاحیت شده جهانی،مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی 

8

استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025،مهندس حسین پوری رحیم

12

محاسبه مقدار الکترود مصرفی ،مهندس نرگس خاتون احمدی

15

اجتناب از ایجاد عیوب در جوش های فولاد زنگ نزن ،مهندس مازیار نادر اصلی

24

جوشکاری ضربان مغناطیسی،مهندس محمد قاقانی 

30

شبیه سازی دینامیکی گرادیانها دمایی اطراف حوضچه جوش درجوش لب به لب پلیت ازجنس فولادزنگ نزن 304،مهندس محسن جوهری،دکتر مرتضی شمعانیان

38

تعیین راهکار مناسب جهت بهینه سازی الکترود E7018،دکتر شهریار شرفی،مهندس وحید جواهری،مهندس محمدغفاری،مهندس یوسف کشکولی

44

بررسی میکرو ساختار و تاثیر آن بر رفتار سایشی در نمونه های فولادی آلیاژسازی سطحی شده باپوشش... ،مهندس رضا امینی ، دکتر مرتضی شمعانیان

52

متالورژی جوش (قسمت دوم : طبقه بندی فولادها )، مهندس حمید رضا نوروز تولایی

58

تحقیق درباره نقش گازهای محافظت کننده درایجادجوشهای باکیفیت(قسمت اول)، مهندس حسین دهقان

63

مروری بر فرایند سخت کاری سطحی (Hardfacing) از طریق جوشکاری ،مهندس حامد ثابت،دکتر شمس الدین میر دامادی،دکتر شهرام خیر اندیش،دکتر مسعود گودرزی

71

پیچیدگی ،علتهای و راههای کنترل آن ،مهندس رسول قاسمی

78

استانداردتعاریف اصطلاحات فنی عیوب لوله های فولادی،مهندس عبد الرسول ساری ، مهندس فریدون پرهام

82

بررسی تامین ایمنی قطعات جوشی شناورهای اثر سطحی بر طبق استاندارد روسیه ،علی یزدانی، سید مرتضی موسوی فرد، عبدالرضا گنجی

88

بررسی تاثیرحرارت ورودی برریزساختارفصل مشترک ومنطقه متاثرازحرارت دراتصال غیر مشابه فولاد310 به آلیاژA560 ،همام نفاخ،مرتضی شمعانیان،فخرالدین اشرفی زاده

102

معرفی اعضاء فردی

110