*   صدراله اسدبیگی، کارشناس ارشد هنر

*   استاد حسین انصاری، عکاس ، نقاش ، مدیر و طراح موزه

*   رحیم حقیقی، کارشناس هنر، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

*   مهدی دادجو، فیلمساز ، مدیر هنری ، سردبیر شبکه رادیو فرهنگ

*   محمد جعفر سلیمی، کارشناسی ارشد عکاسی، مدرس دانشگاه هنر تهران

*   حمید مظاهری تهرانی، کارشناس ارشد هنر، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

*   مجید میرزایی، خطاط ممتاز ، نقاش و گرافیست ،مدیر روابط عمومی خدمات کامپیوتری شهرداری
*   مهرداد مسلم زاده،  عکاس