ردیف

نام و نام خانوادگی

گرافیک

عکاسی

جمع کل آثار

1

رسول قاسمی

0

1

1

2

جواد حاجی بابایی

0

7

7

3

اشرف قندچی

0

4

4

4

مرتضی رفیعی

0

8

8

5

محمد جواد چاکر الحسینی

8

0

8

6

رضا ایمانیان نجف آبادی

0

4

4

7

علي حقيقي شاد

0

119

119

8

حمید حقیقی شاد

9

سید ابالفضل اکرمی

10

مهدی احمدی

1

0

1

11

امید رفیعی

0

28

28

12

سید حسین ابراهیم زاده

2

2

4

13

عباس محصل

0

1

1

14

 مجتبی موحدی

15

اسلام رنجبر نوده

16

حامد ترابی

0

1

1

17

صادقعلی فرجی

0

1

1

18

علی نوایی

19

مرتضی اسماعیلی

0

2

2

20

حمیدرضا خانپور

0

6

6

21

رحیم رضا پسند

0

2

2

22

شمس الدین غیابی

3

11

14

23

علی ناصری

3

2

5

24

فاطمه فتح الهی

1

2

3

25

زینب فتح الهی

1

1

2

26

نازیلا ادب آوازه

0

29

29

27

نجمه اسماعیلی

0

4

4

28

مجید شاطری

0

167

167

29

منصور حق ورد

0

50

50

30

افشین خیام

0

4

4

31

بهنام دزفولیان

0

17

17

32

رزیتا ادب آوازه

0

2

2

33

سعید قربانی

0

6

6

34

احسان اخوان طباخ

0

3

3

35

امیر قاسمی

0

6

6

36

م. طالبی

0

5

5

37

حمید رضا فلاحتی

0

2

2

38

نرگس ملکی

1

0

1

39

حمیدرضا خادم دلیر

 

9

9

40

علی جابری

 

5

5

 

 

20

511

531