ردیف

شهر

تعداد  نفر شرکت کننده

1

کرمانشاه

1

2

قم

1

3

تهران (سازه آزمون فولاد - مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران - آزمایشگاه جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف )

11

4

اصفهان (صنایع شیمیایی اصفهان شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا)

15

5

فارس شهرستان پاسارگاد

1

6

نجف آباد

1

7

نیروگاه اتمی بوشهر

3

8

هشتگرد

1

9

بابلسر

1

10

مازندران گلوگاه

2

11

ایلام (اداره آموزش فنی و حرفه ای استان)

3