هنرمند محترم ،لطفا آثار خود را به نشاني iwntconf@yahoo.com  به همراه مشخصات ذيل ارسال فرماييد.چنانچه آثاري فاقد اين مشخصات باشد از پذيرفتن آن معذوريم.  

نام و نام خانوادگي هنرمند : 

 

تلفن همراه:

 

تلفن ثابت:

 

رايانه (Email):

 

استان:

 

شهر :

 

آدرس دقيق پستي:

 

دانشگاه/موسسه/سازمان:

 

آخرين مقطع تحصيلي:

 

رشته :

 

گرايش :

 

عنوان اثر: