گاهشمار مسابقه

آخرین مهلت دریافت آثار : 1 آبان ماه 1391

انتخاب آثار برگزیده : 11آبان ماه 1391

اعلام آثار برگزیده و اهداء  جوایز: 6 دي ماه 1391، جلسه اختتامیه سيزدهمين کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومين کنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب