فناوران اطلاعات دلتا- مرکز تخصصی طراحی سایت و IT
سایت چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی - اسفندماه 92 سایت اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب - اسفند ماه 92 سایت انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ایران