- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 
- مهندس صدراله اسدبیگی
- استاد حسین انصاری
- 
مهدی دادجو 
- مهرداد مسلم زاده
- مهندس حمید مظاهری تهرانی 
- 
مهندس مجید میرزایی
 
رحیم حقیقی

 - مهندس ميلاد غربي

فناوران اطلاعات دلتا- مرکز تخصصی طراحی سایت و IT
سایت چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی - اسفندماه 92 سایت اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب - اسفند ماه 92 سایت انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ایران