نشانی دبیرخانه کنفرانس :

اصفهان -
خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس -
واحد فنی و
مهندسی
تلفن تماس :  2231750 (0311)
                     2231744 (0311)
داخلی3
-واحد انفورماتیک/ داخلی 5 واحد اداری
فاکس : 2231765  (0311)


پست الکترونیک :


  iwntconf@yahoo.com
 itmanager@iwnt.com  

فناوران اطلاعات دلتا- مرکز تخصصی طراحی سایت و IT
سایت چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی - اسفندماه 92 سایت اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب - اسفند ماه 92 سایت انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ایران