جوایز

     -
مقام اول : کارت هدیه 500 هزار تومانی
     - مقام دوم : کارت هدیه 400 هزار تومانی
     - مقام سوم: کارت هدیه 300 هزار تومانی
     - آثار برگزیده : کارت هدیه 400 هزار تومانی
 
فناوران اطلاعات دلتا- مرکز تخصصی طراحی سایت و IT
سایت چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی - اسفندماه 92 سایت اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب - اسفند ماه 92 سایت انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ایران