در بخش عکاسی

ردیف

کد اثر

نام و نام خانوادگی

مدل دوربین

نتیجه

1

39

 

محمد جعفر سلیمی

 

هاسل بلاد آنالوگ

 

نفر اول

2

19و18

شمس الدین غیابی

Canon EOS  30D

نفردوم

3

28

 

 

علی ناصری

Sony F828

 

 

نفر سوم

 

4

5

 

رسول قاسمی

 

Canon PowerShot SX200 IS

 

 

در بخش گرافیک

ردیف

کد اثر

نام و نام خانوادگی

نرم افزار

 

نتیجه

2

36

 رحیم شیردره

Adobe Photoshop CS windows

نفر اول

3

29

داود بیک محمدی نژاد

 

Adobe Photoshop CS4 windows

 

نفر دوم

4

24

علی ناصری

نفر سوم