1-            استاد حسین انصاری  ، کارشناس هنر

2-            رحیم حقیقی ، کارشناس هنر، مدرس دانشگاه

3-            مهندس حمید مظاهری تهرانی، مدرس دانشگاه ، مشاور کانون فکری کودکان و نوجوانان، مدیر عامل شرکت حافظان میراث جاودانه