محورهای کنفرانس ملی جوش و بازرسی
- پژوهش و فناوري در صنعت جوش و بازرسي
- نقـش جوش و بازرسي در بهبـود کيفيت قطعات، تجهيزات و سازه هاي فلزي
ثبت نام
رهگیری مقالات
ارسال مقالات
مقالات ارسالی شما از طریق سامانه ارسال
مقالات/آثار قابل پیگیری می باشد.
مقـالات ارســـال شـــده بايد حــــاصل کارهاي
پژوهشــــي اصيل،مطالعات ميداني ،تجربيات
عملي و فناوريهاي نـوين براي صنعت جوش و
بازرسي باشد.
درباره انجمن
انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران در سال 1358 بوسیله جمعی
از متخصصین با هــــدف توســعه جوشکاری و آزمایشـهای غیرمخرب در کشور
موجــودیت یافت و مطابق با اســــاسنامه ثبت شده درســال1369 و با مجـوز
رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(وزارت فرهنگ و آموزش عالی سـابق)
به عنـــــوان تنها انجمن ملی و نهـــاد علمی، قــانونی و غیرانتفاعی در زمینه
جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، فعالیتهای خود را آغاز نموده است.اخبار
پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.

انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
از شرکت کنندگان محترم درخــواست ميشود
که درخواست ثبت نام خود را از طریق سامانه
ثبت نام الکترونیکی ارسال نمایند.
سپاس بیکران از پوشش خبری کنفرانس توسط رسانه های:
واحد مرکزی خبر
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
ایرنا  و...

- دریافت 215 چکیده مقاله
- دریافت 140 مقاله کامل
- ارسال 1500 فراخوان به دانشگاه ها، سازمان ها و موسسات
- ارسال 150 فراخوان توسط دانشگاه شهید چمران اهواز
- ارسال اس ام اس و ایمیل به 8000 عضو بانک اطلاعاتی

- تشکيل 40 جلسه اختصاصي با سازمان ها، صنايع، شرکت ها و
دانشگاه هاي استان خوزستان جهت جلب مشارکت و حمايت از کنفرانس
-  تشکيل کميته هاي اجرايي کنفرانس
- تشکيل دبيرخانه موقت کنفرانس در دانشکده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
- انتخاب موسسه گسترش علم و فن جوش به عنوان متولي
برگزاري کارگاه هاي تخصصي جانبي کنفرانس
-ارسال 8500 فراخوان از طريق ايميل و 5500 پيامک از طريق پايگاه علمي مهندسي جوش

»
لیست هتل ها و میهمانپذیرهای شهر اهواز
 
    محورهای کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
-  کدها ،استانداردها و استاندارد سازی
-  مدیریت و تکنولوژی های  نوین
-   پژوهش و توسعه فناوری
http://www.iwnt.com/articles
Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh