8th Photography & graphic  competition in welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده پوشش خبری هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام
مقررات خاص مسابقه
-موضوع آثار در زمینه کلیه فعالیتها و حرفه های مرتبط با جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب آزاد می باشد.
-آثار ارائه شده می تواند به شکل تک رنگ، سیاه و سفید و یا رنگی باشد.
-قطع آثار ارائه شده در زمینه گرافیک باید حداقل اندازه A4  و حداکثر اندازه A2 باشد.
-قطع آثار عکاسی باید در یکی از ابعاد استاندارد  باشد.
-فایل الکترونیک آثار دیجیتال باید ارائه گردد.


شرایط عمومی
-شرکت کنندگان باید مشخصات عمومی و تحصیلی خود را با ذکر نشانی دقیق پستی و تلفن ارسال نمایند.
-شرکت در مسابقه برای عموم علاقمندان ، کارشناسان، هنرمندان و دانشجویان آزاد است.
-در بخش عکاسی کلیه آثار آنالوگ و دیجیتال پذیرفته می شود.
-آثار ارسالي بايد به شکل انفرادي اجرا گردد .
-لازم بذکر است آثار ارسالي مسترد نخواهد شد.
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
دریافت 108 آثار از 31 هنرمند

با سپاس بیکران از :
اداره کل نوسازی مدارس استان تهران- آزمایشگاه مصالح ساختمان

شرکت بهین پی پژوه

گروه علمی تجاری پارس علامه آسیا

جهاد دانشگاهی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد