معرفی آثار رسیده
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
نام و نام خانوادگی هنرمند
آثار عکاسی
آثار گرافیک
افشین خیام
1
 
حسین صادقی
1
 
حمیدرضا خادم دلیر
13
 
الما مظاهری
 
1
فرزاد بهمنی
8
 
ندا نوروزی
3
 
نازیلا ادب آوازه
 
1
امیرعلی سعیدپور
7
 
سمیه دل افکار
 
1
میثم آقاباقری
1
 
مهدی شاهی
2
 
رزیتا ادب آوازه
1
 
محمدرضا باستانی
 
1
محمد بلورچی
 
1
محمد سامون نژاد
 
1
مجتبی صادقی
1
 
آزیتا ادب آوازه
1
 
سید محمد نامی
   
علی ناصری
2
2
قاسم عظیمی
1
 
جمع کل
42
8
10th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام