معرفی آثار برگزیده
مقام اول بخش گرافیک : علي ناصري
مقام دوم بخش گرافیک : سميه دل افکار
مقام سوم بخش گرافیک : محمدرضا باستاني

مقام اول بخش عکاسی : علي ناصري
مقام دوم بخش عکاسی : ميثم آقاباقري
مقام سوم بخش عکاسی : اميرعلي سعيدپور

اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
 
10th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار رسیده معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری پراکندگی جغرافیایی فرم ثبت نام
علي ناصري
میثم آقا باقری
سمیه دل افکار
محمدرضا باستانی
امیرعلی سعیدپور