گاهشمار مسابقه
آخرین مهلت دریافت آثار : 2 اسفندماه 1399
انتخاب آثار برگزیده : 7 اسفندماه 1399
اعلام آثار برگزیده و اهداء  جوایز : 14 اسفند ماه -1399 جلسه اختتامیه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2021 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh

13th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام