گاهشمار مسابقه
آخرین مهلت دریافت آثار : 30 مهر ماه 1398
انتخاب آثار برگزیده : 4 آبان ماه 1398
اعلام آثار برگزیده و اهداء  جوایز : 22 آبان ماه -1398 جلسه اختتامیه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2015 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh
12th Photography & Graphic  Competition in Welding
صفحه اصلی ارسال آثار گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام