ستاد برگزاری کنفرانس
» ريیس كنفرانس : مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
» دبير علمي كنفرانس : دكتر حجت اله منصوری
» دبيران اجرايي كنفرانس : دکترعلیرضا نصر اصفهانی- مهندس نازیلا ادب آوازه

اخبار
آخرین مهلت ارسال ابتکارات - اختراعات و نوآوری :
یکم بهمن ماه سال 1397

آخرین مهلت ارسال پایان نامه و پژوهش برتر:
یکم بهمن ماه سال 1397

آخرین مهلت ارسال آثار مسابقه عکاسی و گرافیک:
سی دی ماه سال 1397

آخرین مهلت ارسال مدارک پیشکسوتان :
سی دی ماه سال 1397

کتاب در جایزه فرهنگ: سی دی ماه سال 1397


آخرین مهلت ارسال کامل مقالات:
بیستم دی ماه

اعلام پذیرش مقالات کامل:
یکم بهمن ماه

آخرین مهلت ثبت نام:
یکم اسفند ماه

دبيـــــــرخــــانــــــه کنفــــــــرانس
اصفهان - خيــــابــــان شمس آبــادي-
سـاختمان شمس-طبقـه4 - واحـد413
تلـــــفن:32240325 و 32238445 31+
نمـــابـــر:32231765 31+
رايـانـامـه:info@iwnt.com
شماره شبکه مجازی:09363857255
ساعات کاری : 8 صبح الی 13 (شنبه الی چهارشنبه)
19th NCWI  & 8th NCNDT
February 26-27, 2019
Malek Ashtar University of Technology, Isfahan- Iran
Copyright © 2018 by  IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com