ثبت نام
» هزينه ثبت نام و شرکت در کنفرانس به انضمام لوح فشرده حاوی مقالات و آثار علمی کنفرانس و  
هدیه ویژه کنفرانس و پذیرایی و ناهار در روزهای برگزاری کنفرانس به شرح زیر است:  
شرکت کنندگان
اعضاء انجمن
دانشجویان غیرعضو
ارائه دهندگان مقالات و دانشجویان عضو

اسکان در دانشگاه مالک اشتر:هر شب 15000 تومان

اصل فیش ثبت نام به همراه فرم ثبت نام  باید حداکثر تا تاریخ 97/12/01  به دبیرخانه کنفرانس  
ارسال شود. هزینه ثبت نام باید به شماره حساب های موجود در فرم ثبت نام مندرج در صفحه آخر  
فراخوان واریز شود.به تمامي افراد حاضر در کنفرانس، از سوی انجمن جوشکاری و آزمایش های  
غیرمخرب ایران گواهي حضور در کنفرانس اعطاء خواهد شد.

کتاب کنفرانس
مجموعه چکيده مقالات کنفرانس  در تيـراژ2000 نسخـه منتشر بصورت سي دي و بصورت رايگان به  
تمامي شرکت کنندگان اهدا مي شود.
نوع صفحه
ليبل سي دي/داخل جلد
پشت قاب سي دي/پشت جلد
صفحات داخلي کتاب


مشخصات حساب بانكي جهت واريز وجه ثبت نام
شناسه حساب بانكي(شبا): IR600120000000001709361728
نام و كد شعبه: بانك ملت شعبه شمس آبادی اصفهان كد92536
نام صاحب حساب: انجمن جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران

شماره کارت  6104337924183005
 
 
3.500.000 ریال
3.000.000 ریال
1.500.000 ریال
1.000.000 ریال
فرم ثبت نام
جایزه فرهنگ
15.000.000 ریال
20.000.000 ریال
2.500.000 ریال
فرم نمایشگاه و  شرکت های دانش بنیان
دعوتنامه حضار کنفرانس
19th NCWI  & 8th NCNDT
February 26-27, 2019
Malek Ashtar University of Technology, Isfahan- Iran
دبيـــــــرخــــانــــــه کنفــــــــرانس
اصفهان - خيــــابــــان شمس آبــادي-
سـاختمان شمس-طبقـه4 - واحـد413
تلـــــفن:32240325 و 32238445 31+
نمـــابـــر:32231765 31+
رايـانـامـه:info@iwnt.com
شماره شبکه مجازی:09363857255
ساعات کاری : 8 صبح الی 13 (شنبه الی چهارشنبه)
Copyright © 2018 by  IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com