محورهای کنفرانس ملی جوش و بازرسی
» تشویق به پژوهش و نوآوری در زمینه های جوش و بازرسی
» توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی جوش و بازرسی در صنایع کشور
» افزایش کیفیت و آسیب شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور
» معرفی روش های نوین جوشکاری و بازرسی
» معرفی جایگاه مهندسی جوش در افزایش بهره وری قطعات و تجهیزات صنعتی
» معرفی نقش بازرسی در تضمین کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی
» معرفی روش های بازرسی فنی و کدها و استانداردهای مربوطه
» معرفی روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، بلند مرتبه ها
» معرفی روش های پایش سازه های استاتیکی نظیر مخازن تحت فشار

محورهای کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
» معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب
» شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب
» معرفی روش های نوین آزمایش های غیرمخرب
» طراحی و کنترل کیفیت آزمایش های غیرمخرب
» اعتبار و قابلیت اطمینان سازه ها با آزمایش های غیرمخرب
 
 
اخبار
آخرین مهلت ارسال ابتکارات - اختراعات و نوآوری :
یکم بهمن ماه سال 1397

آخرین مهلت ارسال پایان نامه و پژوهش برتر:
یکم بهمن ماه سال 1397

آخرین مهلت ارسال آثار مسابقه عکاسی و گرافیک:
سی دی ماه سال 1397

آخرین مهلت ارسال مدارک پیشکسوتان :
سی دی ماه سال 1397

کتاب در جایزه فرهنگ: سی دی ماه سال 1397


آخرین مهلت ارسال کامل مقالات:
بیستم دی ماه

اعلام پذیرش مقالات کامل:
یکم بهمن ماه

آخرین مهلت ثبت نام:
یکم اسفند ماه

19th NCWI  & 8th NCNDT
February 26-27, 2019
Malek Ashtar University of Technology, Isfahan- Iran
دبيـــــــرخــــانــــــه کنفــــــــرانس
اصفهان - خيــــابــــان شمس آبــادي-
سـاختمان شمس-طبقـه4 - واحـد413
تلـــــفن:32240325 و 32238445 31+
نمـــابـــر:32231765 31+
رايـانـامـه:info@iwnt.com
شماره شبکه مجازی:09363857255
ساعات کاری : 8 صبح الی 13 (شنبه الی چهارشنبه)
Copyright © 2018 by  IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com