مقالات
»مقالات و آثار ارسالی باید حاصل فعالیت های پژوهشی، مطالعات میدانی و فناوری های نوین در  
زمینه های جوش، بازرسی و آزمایش های غیرمخرب باشد.
مقالات و آثار باید حاوی عنوان، نام نویسنده(نویسندگان) و موسسه مربوطه و آدرس نویسنده
(نویسندگان) و آدرس پست الکترونیکی باشد و از طریق سامانه به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود.
پذیرش قطعی مقالات مستلزم دریافت مقاله کامل و تایید کمیته داوران کنفرانس می باشد.


 
 
سامانه ارسال مقالات
چکیده های پذیرفته شده
مقالات حضوری
مقالات پوستری
دستورالعمل تهیه مقالات
دستورالعمل تهیه مقالات پژوهشی صنعتی
تقویم کنفرانس
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: شانزدهم آذر ماه
اعلام پذیرش چکیده مقالات: بیست و سوم آذر ماه
آخرین مهلت ارسال کامل مقالات: پانزدهم دی ماه بیستم دی ماه
اعلام پذیرش مقالات کامل: یکم بهمن ماه
آخرین مهلت ثبت نام: یکم اسفند ماه

دانلود فرم مقالات پوستری

دانلود فایل پاورپوینت کنفرانس
19th NCWI  & 8th NCNDT
February 26-27, 2019
Malek Ashtar University of Technology, Isfahan- Iran
دبيـــــــرخــــانــــــه کنفــــــــرانس
اصفهان - خيــــابــــان شمس آبــادي-
سـاختمان شمس-طبقـه4 - واحـد413
تلـــــفن:32240325 و 32238445 31+
نمـــابـــر:32231765 31+
رايـانـامـه:info@iwnt.com
شماره شبکه مجازی:09363857255
ساعات کاری : 8 صبح الی 13 (شنبه الی چهارشنبه)
Copyright © 2018 by  IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com