گاهشمار مسابقه
آخرین مهلت دریافت آثار : 25 بهمن ماه 1400
انتخاب آثار برگزیده : 1 اسفندماه 1400
اعلام آثار برگزیده و اهداء  جوایز : 19 اسفند ماه -1400 جلسه اختتامیه کنفرانس
اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان شمس - طبقه 4- واحد 413        تلفن :03132238447         نمابر:03132231765
  Copyright © 2021 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh

14th Photography & Graphic  Competition in Welding

صفحه اصلی گاهشمار مسابقه جوایز معرفی آثار برگزیده هیئت ژوری فرم ثبت نام