پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
عنوان کارگاه:آشنایی با مبانی و روشهای تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
مدرس کارگاه:مهندس علی داودی    زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 10.5 الی 12.5
سازمان صادر کننده گواهینامه:سازمان ملی استاندارد ایران
عنوان کارگاه:قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب در سازه های فولادی
بر اساس استاندارد انجمنی IWNT S21.1
(همراه با روش تعیین سطح مناسب استاندارد ایران ایزو 3834 ویژه سازندگان سازه های فولادی)
مدرس کارگاه:مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی    زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 10.5 الی 12.5
سازمان صادر کننده گواهینامه:انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: خوردگی زیر عایق (CUI) بر اساس استاندارد جدید API 583
مدرس کارگاه: مهندس رستمی زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 10.5 الی 12.5
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: اصول جوشکاری تعمیری قطعات صنعتی
مدرس کارگاه: مهندس رضا کلانتریان      زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 14 الی 18
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: آشنایی با سیستم های مدیریت اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO 10012
مدرس کارگاه: مهندس نادر رزم آرا    زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 14 الی 16
سازمان صادر کننده گواهینامه: سازمان ملی استاندارد ایران
عنوان کارگاه:رادیوگرافی دیجیتال
مدرس کارگاه:دکتر موافقی  زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 14 الی 16
سازمان صادر کننده گواهینامه:انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: روش استفاده از کلید فولاد
مدرس کارگاه: مهندس عبدالحمید صباحی زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 16 الی 18
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: بازرسی لوله به روش جریان گردابی (Eddy Current)
مدرس کارگاه: مهندس قاسمی زمان برگزاری:سه شنبه 9 دیماه 93، ساعت 16 الی 18
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد ASME PCC-2
مدرس کارگاه: مهندس داریوش دانیالی   زمان برگزاری:چهارشنبه 10 دیماه 93، ساعت 8:30 الی 12:30
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: آشنایی با روش آزمون غیر مخرب آلتراسونیک
مدرس کارگاه: مهندس سیدرضا رودشتی   زمان برگزاری:چهارشنبه 10 دیماه 93، ساعت 8:30 الی 12:30
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: اصول آزمایش خوردگی HIC و SSCC و کاربرد آن در لوله های گاز ترش
مدرس کارگاه: مهندس کیانوش کلانتریان   زمان برگزاری:چهارشنبه 10 دیماه 93، ساعت 8:30 الی 12:30
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
عنوان کارگاه: الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
بر اساس ISO 17025
مدرس کارگاه: مهندس محمدجواد طهماسبی زمان برگزاری: چهارشنبه 10 دیماه 93، ساعت 14 الی 16
سازمان صادر کننده گواهینامه: سازمان ملی استاندارد ایران
عنوان کارگاه: آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی در زمینه مکانیک و فلزشناسی
مدرس کارگاه: مهندس آرتمیس روناسی زمان برگزاری: چهارشنبه 10 دیماه 93، ساعت 14 الی 16
سازمان صادر کننده گواهینامه: سازمان ملی استاندارد ایران
عنوان کارگاه: آزمون آکوستیک بر روی باندینگ قطعات فلزی و غیر فلزی
مدرس کارگاه: مهندس مجید ترابی مقدم (شرکت هسا)   زمان برگزاری: چهارشنبه 10 دیماه 93، ساعت 14 الی 16
سازمان صادر کننده گواهینامه: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران