پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
  تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی
2205 با روش GTAW
AE3-4LQ-88VU
WGJ-Q8W-SWXQ
ZSX-S4H-Z9T9
  محمدعلی ترحم نژاد
دکتر رضا دهملایی و دکتر صادق معینی فر
Sensitivity analysis of a finite element model for the simulation of stainless steel tube
extrusion
YQW-GG3-A215
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
انتخاب سیم جوش مناسب برای جوشکاری غیرمشابه دو آلیاژ فولاد زنگ نزن دو فازی 2205
به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا X80 جوشکاری شده به روش GTAW
امیرحسین فدایی - رضا دهملایی - سید رضا علوی
زارع
بازسازی پره های توربین گازی از جنس سوپرآلیاژ In738 با استفاده از روش جوشکاری
GTAW
T8G-Q38-4ETX
سید فرزاد تیموری - سجاد شا امیری - اسماعیل
حجازی
بررسی گسترش ناحیه متاثر از حرارت در اتصال غیرمشابه فولاد API-x80 به فولاد API-X70
با فرآیند SMAW
5V6-4JY-1SSU
موسی عامریان نژاد فلاحیه - رضا دهملایی - خلیل
رنجبر
مقايسه و صحت سنجي عملکرد توپک هوشمند نشت شار مغناطيسي و بازرسي ميداني
بر اساس روش انتشار خطا و توزيع گاوسي
حجت غلامی ، مهدی جلالی عزیز پور
M1M-JJD-81AG
D6X-YQJ-UH8W
A simulation model for the fabrication of components made from multiphase perfect
materials
RG4-5SH-4BLV
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
A study on an intelligent system to predict the tensile stress in welding using solar
energy concentration
12J-AG1-2XEE
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi ,
AbdolmajidRamazani
A two-region simulation model of vertical U-tube ground heat exchanger and its
experimental verification
-285XB8-UAP5
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
An Experimental Evaluation of an Etching Simulation Model for Photochemical
Machining
SP6-G2W-85WU
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
An investigation into an intelligent system for predicting bead geometry in GMA
welding process
5PA-LUB-UWB9
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
Crevice Corrosion Estimation of Aluminum and AISI316 Stainless Steel in Nuclear
Power Plant Equipment
A6J-ND7-JVQL
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi ,
AbdolmajidRamezani
Development of a local three-dimensional numerical simulation model for the laser
forming process of aluminum components
711-6QJ-Z52L
  Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi ,
AbdolmajidRamezani
Effet of si content on mechanical properties of casting aluminum silicon alloys welded
by friction stir welding
GLP-8WW-HYTP
Yaghoub Zahabi Nia1, Reza Dehmolaei2, Khalil
Ranjbar
Investigating the effects of Al2O3-TiB2 particles on tribological properties of
6061 aluminum alloy via friction stir processing
12E-WWS-7PGW
M. Masaeli , K. Amini , M. Fazel
Numerical optimisation for induction heat treatment processes
4YM-7QM-R7VL
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
Parametric sensitivity analyses for FEA of hot steel forging
U2B-JD3-LSUP
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
Simulation model for an EB-PVD coating structure using the level set method
E8J-91R-BGMG
Ali Haghighi Shad , HeidarAbbasi
Stress Corrosion Crack Identification with Direct Assessment Inspection Method in
Pipeline Downstream from a Compressor Station
1GS-MHE-SRMM
R3Q-Q3B-98ZL
Hojjat Gholami  , mahdi jalali azizpour
Temperature measurements during friction stir spot welding process and dissipated
energy calculation
RUS-HNQ-7VQL
Soheil Nakhodchi, 2Hadi Sodagari
اتصال دو فلز غیر هم جنس مس خالص به آلومینیم سری 2024 با استفاده از فرآیند
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی(FSW) و بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار آنها
QBU-B4J-SGZG
مهدی محقق، غلامرضا خیاطی، احمد ایران نژاد
اثر  بور بر ریز ساختار فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرآیند SAW
سیدرضا امیرآبادی زاده ، حامد ثابت ، شمس الدین
میردامادی ، شمس الدین شفیع نیا
4NY-DR9-8DAE
اثر دماي پيشگرم و  تعداد لايه ها بر ريزساختار و مقاومت به سايش خراشان لايه روكش
سخت پايه Fe-Cr-C بر روي فولاد ساده كربني
مجيد حيدري - حامد ثابت - مهرداد عباسي
656-8U9-6PRT
اثر شدت های مختلف میدان مغناطیسی بر ناحیه مخلوط نشده در اتصال جوش
غیرهمجنس فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به API X80  با روش GTAW
9TL-6PH-H9E2
سید کریم رحمت آبادی - رضا دهملایی
اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار مقاطع جوش آلومینیوم 6061 ایجاد شده به
روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز
G86-P4V-NY6L
حامد فتوحی ، مرتضی شمعانیان ، محمدرضا طرقی
نژاد 
اثر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار مقاطع جوش آلیاژ آلومینیوم T6-7075 ایجاد
شده به روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز
47W-EGX-1GJV
حامد فتوحی ، مرتضی شمعانیان ، محمدرضا طرقی
نژاد 
اثر نوع وتعداد پاس های لایه واسط بر ریز ساختار  و چسبندگی آلیاژ روکش سخت
پایه Fe-Cr-C-W بر روی فولاد SPK
علي لطيفي پشتهاني ،حامد ثابت  ،مهرداد عباسي 
ALP-S7N-UUQS
ارتباط شرایط نگهداری الکترود-تردی هیدروژنی - کارایی فلز جوش حاصل از الکترودهای
قلیایی معمولی(E7018) و مقاوم در برابر جذب رطوبت (E7018-H4)
QL9-MGL-V4LJ
مهدی نکویی فرد - مسعود مصلایی پور - مهدی
راستی
ارزیابی حساسیت به ترک داغ در اتصالات  غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205و فولاد   
آستنیتیL 316  به روشGTAW
ULP-255-BLJN
  اسماعیل رحمانی ،  رضا دهملایی
ارزیابی حساسیت به ترک داغ درآلیاژهای ریختگی آلومینیوم سیلیسیم
VAM-PEP-PRUY
مهران باقری - رضا دهملایی
ارزیابی خواص اتصال در جوشکاری غیرمشابه بینAPI X80/X70 با دو روش GTAW , GMAW
M1J-5SS-8955
ابوالفضل ملکان - رضا دهملایی -سیدرضا علوی زارع
ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصال غیرمشابه AISI 316L\API 5L X80
با روش SMAW
QBA-LWA-BMLT
علی خیری سردهایی - رضا دهملایی - بهنام لطفی
ارزیابی شرایط برای ادامه بهره برداری(FFS)
MHN-GL6-L4GQ
احمد علی صفائی
ارزيابي ريزساختار و خواص مکانیکی جوشهاي غير مشابه فولاد زنگ نزن دوفازي
AISI 304 زنگ نزن آستنيتي فولاد به UNS 2205
EUS-ESH-7MUB
مرتضی ژکسٰ، مهدی خراسانیان
استفاده از سیکل های حرارتی در بررسی تاثیر حرارت ورودی بر گسترش ناحیه متاثر از
حرارت در اتصال غیرمشابه API 5L X80/DSS 2205
AJS-BL3-BQPQ
سید میثم زهرایی - رضا دهملایی
امکان سنجی انجام کنترل کیفی اتصالات جوشکاری شده فولاد ساده کربنی توسط آزمون
غیر مخرب ارتعاش آزاد و مقایسه با اتصال مواد ارتوتروپیک( چوبی(
مهران روح‌نیا  حامد ثابت  مصطفی کهن ترابی  حامد
جلیلی  احمد جهان لتیباری
  DH7-4BY-45S5
انتخاب فلز پرکننده مناسب برای اتصال سوپر آلیاژ اینکولوی 825
NNA-3U6-WRHV
دکتر دهملائی-  نوید تائیدی
ايجاد لايه سطحي ميكرو كامپوزيت آلومينيوم6061/كاربيد تنگستن بر روي آلياژ آلومنيوم
6061 بوسيله فرآيند جوشكاري تنگستن - گاز (TIG)
Z18-3L5-Z5NT
علیرضا صادقپور
دکتر رضا درخشنده حقیقی
بازرسي كف مخازن ذخيره به روش نشت شار مغناطيسي
N9Z-JV3-P9H6
امير ياري سعدي- ايمان موسي نيا
بررسي و مقايسه ريزساختار و خواص مكانيكي نواحي مختلف جوش در اتصالات غيرمشابه
API X80/X70 با دو روش GMAW و SMAW
DZX-2DH-TGGS
ابولفضل ملكان - رضا دهملايي - سيد رضا علوي
زارع
بررسی اثر پارامترهای جوشکاری در جوش لیزر فولاد AISI321 در حالت تنظیم فاصله‌ی
پالس‌ها (PDS)
YUL-8PT-U67B
میلاد شیرالی- حسین اسمعیلی-علی یزدیان
بررسی اثر تنشهای پسماند در ارزیابی عمر خستگی سازه های جوشکاری شده
احسان دهقان
G8L-EB8-U9UM
بررسی اثر جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی بر خوردگی حفره ای و گالوانیکی فولاد زنگ
نزن آستنیتی-فریتی کم آلیاژ
ZGX-PR3-QVHL
حسین سرلک ، مسعود عطاپور ، مجتبی اسماعیل
زاده
بررسی اثر عملیات حرارتی در جوشکاری روکش کاری روی فلز پایهAISI  4145
محمد جاسمی زرگانی
M71-9ZR-Y311
بررسی اثر فریت دلتا بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش در اتصال غیرمشابه 316
L/x80
QZJ-73R-Z5NA
علی خیری سردهایی - رضا دهملایی
بررسی اثر هندسه‌ی ابزار بر خواص و نحوه‌ی سیلان جوش اصطکاکی-اغتشاشی نقطه‌ای
کامپوزیت Al/Cu تولید شده به روش نورد تجمعی  ARB
P9R-WAP-VZV9
مرتضی شمعانیان- محمد رضا طرقی نژاد- میلاد
شیرالی
بررسی امکان حذف عملیات حرارتی پس از جوشکاری در اتصال جوشی فولادهای آلیاژی
P22 به P9
EVU-7WM-7UXV
مودب طالب زاده , حبیب دانش منش
بررسی تاثیر تبلور مجدد بر سیگنال مغناطیسی بارک هاوزن
HYY-NDN-X56P
پریسا معین پور ، مهرداد کاشفی تربتی ، محمد
مزینانی
بررسی تاثیر سرعت چرخش ابزار و زمان توقف در جوش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای بر
استحکام کشش جوش ورق های گالوانیزه BH مورد استفاده در صنعت خودرو
QHP-98Y-PDT4
حامد شیخ حسنی - حامد ثابت - مهرداد عباسی
بررسی تاثیر عملیات آنیل انحلالی بر جوش پذیری دو آلیاژ فولاد مقاوم به حرارت و هستلوی
NDM-DMY-1QEZ
موسی عامریان نژاد فلاحیه - رضا دهملایی
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص  ترکیبات بین فلزی فصل مشترک اتصال انفجاری لوله
های آلومینیوم 1230 فولاد زنگ نزن 321
Y3A-ANZ-LM9B
محمدرضا خانزاده قره شیران حمید بختیاری سید
علی اصغر اکبری موسوی
بررسی تاثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر تغییرات ریزساختاری و سختی سوپرآلیاژ
اینکونل 601
QZE-YT7-NM3D
امیررضا نقاش زاده - یحیی آقایار - مسعود عطاپور
بررسی تاثیر فرآیند جوشکاری A-TIG بر ویژگی های اتصال دو فولاد متفاوت
4VR-Y4D-82E3
امین صالحی مبارکه - وحید صالحی مبارکه
بررسی تاثیر فلز پر کننده بر ریز ساختار اتصال آلومینیوم آلیاژی 7020 به وسیله فرآیند
جوشکاری TIG
6YN-7JJ-N4V5
محمد علیپور بهزادی ، محمد نریمانی ، خلیل رنجبر ،
محسن مستاجران
بررسی تاثیر نوع فلز پرکننده بر خواص اتصالات اینکونل 625 جوش داده شده با روش تیگ
پالسی
میرصادق حسینی- رضا دهملایی-صادق معینی فر
RLQ-123-X46Q
بررسی تاثیر هندسه ابزار و تعداد نقاط جوش بر استحکام جوشکاری اصطکاکی نقطه ای
آلیاژ آلومینیوم 5052
Q56-2EW-YZH8
دکتر سهیل نخودچی- مرتضی اسداللهی
بررسی تغییرات ریزساختاری در ناحیه اتصال اینکونل 625 با تغییر حررات ورودی به روش
جوشکاری قوس تنگستنی
خلیل رنجبر  ، رضا دهملایی ، محمد شعبانی
فولادی ، سمانه رضایی
8GD-YG3-9YP2
بررسی خواص  متالورژیکی فصل مشترک اتصال انفجاری ورقهای برنز به فولاد کربنی
JPL-PBJ-84QV
سعید امتیازی-محمدرضا خانزاده قره شیران
بررسی خواص  متالورژیکی فصل مشترک اتصال انفجاری ورقهای مس به فولاد زنگ نزن ۳۰۴
H1Q-PVW-L7RL
میلاد محمد جوادی- محمدرضا خانزاده قره شیران
بررسی خواص متالورژیکی پوششهای Fe-Cr-Al بر روی فولاد CK45 به روش قوس تنگستن
تحت گاز محافظ
5QD-N9A-YWRP
روح الله روستایی-محمدرضا خانزاده قره شیران
بررسی خواص مکانیکی اتصال غیر‌همجنس فولاد های روسی 08KH18N10T و  20 با فرایند
جوشکاری قوسی تنگستن - گاز
T4B-E34-ND3H
محمد راستی، غلامرضا خیاطی
بررسی خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت های سطحی هیبریدی (SiC+
2CeO)/5083Al  ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
4GS-1DW-DWYQ
مصطفی امرا-دکتر خلیل رنجبر، دکتر رضا دهملایی
بررسی رابطه بین پهنای جوش با کیفیت جوش فولاد ساده کربنی
GE1-1B2-9S6T
پدرام اسمعیل زاده
بررسی راهکارهای افزودن عناصر آلیاژی به حوضچه مذاب در خواص روکش غنی از کروم
اعمال شده بر فولاد ساده کربنی AISI 1006 توسط روش جوشکاری TIG
H3U-L8X-JNVM
مسعود مصلایی پور یزدی - بهرام عابدی - سید
صادق قاسمی - علیرضا مشرقی - مجید فاخری
بررسی رفتار خوردگی اتصال غیر همجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی A240-TP.316 به فولاد
کم آلیاژ فریتی A387-Gr.11 با فیلرهای مختلف
JXL-JM1-2J8H
محمد جولا- خلیل رنجبر - رضا دهملایی - سید
حسین میر کریمی
بررسی روشهای ایجاد پوشش حرارتیدر تجهیز sinkRoll پاتیل مذاب شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری
7LN-3AV-BUZX
  RET-2ZH-TBDX
علیرضا نامجو ، مصطفی دادایی ، بهمن چشفر و
رضا دهملائی 
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیتAl-TiB2 تولید شده به وسیله فرآیند
اصطکاکی اغتشاشی(FSP)
916-LHM-G5XJ
محمد نریمانی ، بهنام لطفی ، زهره صادقیان
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس IN-625 به SS316 جوشکاری
شده با E307 و ENiCrMo-3
2GU-Y4Z-RZL3
میثم شکری ارفعی ، ایوب حلوایی ، اسماعیل
رحیمی
بررسی ریزساختار و سختی لایه کامپوزیت سطحی تولید شده به روش جوشکاری TIG با
فلز پرکننده آلیاژ پایه کبالت استلایت6 و ذرات تقویت کننده B4C بر فولاد ساده کربنی
Y6H-U86-2NLM
ساسان محمدی - بهنام لطفی- زهره صادقیان
بررسی سرعت چرخش و شکل ابزار روی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیتZrO2،
Mg/Al2O3 ساخته شده به روش اصطکاکی اغتشاشی
ZH3-5YU-53BW
مرضیه نری میسا ،مهدی عزیزیه
بررسی فصل مشترک اتصال انفجاری  سه لایه ورقهای ضخیم Al5083_Al1050_Steel
  46M-WJR-5P4B
محمدرضا خانزاده قره شیران حمید عربی-امیر
اکرامی
بررسی گسترش ناحیه HAZ در اتصالات غیرمشابه فولاد زنگ نزن دو فازی2205 به فولاد کم
آلیاژ استحکام بالا X80 جوشکاری شده به روش GTAW با استفاده از سیکل های حرارتی
1DM-DX5-6DLX
امیرحسین فدایی - رضا دهملایی - سیدرضا علوی
زارع
بررسی و مطالعه ریز ساختار و خواص مکانیکی محل اتصال لوله های فولادی X52 
جوشکاری شده به روش اصطکاکی دورانی
آرش ایهاوندی، مهدی عزیزیه، علی اشرفی
  6VQ-S89-6XBS
بررسی و مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی نواحی مختلف جوش در اتصالات غیرمشابه
API X80/X70 با دو روش SMAW,GMAW
DZX-2DH-TGGS
ابوالفضل ملکان - رضا دهملایی -سیدرضا علوی زارع
بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند GTAW بر خواص اتصال در جوش غيرمشابه AISI 316L/API
X80
4YH-G9N-PRHG
علي خيري سردهايي
رضا دهملايي
بررسي تاثير نوع فرآيند جوشكاري بر رفتار خوردگي اتصال غيرمشابه API X80/X70
NAG-QND-872H
ابوالفضل ملكان- رضا دهملايي - سيدرضا علوي زراع
بررسي ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس مس به فولادst37 جوشکاری شده
به روش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
MBG-137-Y78J
سمیرا اله بخشی ، مهدی عزیزیه
بررسي ريز ساختار ، خواص مكانيكي و خوردگي اتصال  MIG-Brazing ورق هاي غير
همجنس فولاد كربني به فولاد آلومينايز شده
5XU-WQ4-7BH6
رحمت اله قاسمی سفید کوهی1‘ حامد ثابت2‘
علی اکبر فراشیانی2
بررسي علل شکست و بهبود جوش پذيري سوپر آلياژ ريخته گي مقاوم به حرارت
(ET45Micro)
علي ريحاني- دکتر رضا درخشنده حقيقي
بهبود استحکام ضربه فلز جوش فولاد API X80 جوشکاری شده به روش زیرپودری بوسیله
عملیات حرارتی تابکاری کامل
E92-M3H-5UPJ
حامد سباتی، صادق معینی فر، محمد بهمئی امیر
خوشبخت  مهدی بروجردنیا  عباس بهمئی
بهبود خصوصیات سایشی آلومینیوم توسط کامپوزیت¬سازی سطحی Al/Mg با استفاده از
تکنیک اصطکاکی اغتشاشی
A6Z-J96-P7Y8
شاهین ارشدی راستابی ، مسعود مصلایی پور ،
مهدی کلانتر ، علیرضا مشرقی ، حسین باقری
بهینه سازی فرآیند جوشکاری زیرپودری در اسکلتهای فلزی
با استفاده از نانو فناوری
TSH-P3M-6JQT
سید عباس حسینی  ، مسعود آقاخانی ، بهنام
کشاورزیان
پیش بینی تنش پسماند ناشی از اتصال غیرهمجنس لوله های فولادی S.S 304-A106-
Grade B به روش المان محدود و مقایسه با نتایج تجربی
GS9-AR6-YLRT
91X-6UG-D884
کامران مرادی - حامد ثابت - حسن فرهنگی

تاثیر پارامترهای فرآیند تیگ پالسی بر منطقه انتقالی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن
دوفازی 2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API 5L X80
N94-A94-SXUP
محمد سعید رییسی سارانی - رضا دهملایی -
خلیل رنجبر
تاثیر حرارت ورودی بر خواص مکانیکی اتصالات جوش سوپر آلیاژ اینکولوی825 با روش SMAW
ZD3-SM7-95VM
دکتر دهملائی-  نوید تائیدی
تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه جوش در اتصال غیرمشابه فولاد
زنگ نزن دوفازی2205 به فولاد کم آلیاژ استحکام بالا X80 جوشکاری شده به روش GTAW
TPD-WBM-S36M
امیرحسین فدایی - رضا دهملایی - سیدرضا علوی
زارع
تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و سختی اتصالات اینکونل 625 جوشکاری شده با روش تیگ
پالسی
U3A-13A-N1YW
میر صادق حسینی - رضا دهملایی - صادق معینی
فر
تاثیر حرارت ورودی و فرآیند جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش و منطقه
متاثر از حرارت جوش فولادهای استحکام بالا(X70) مورد مصرف در صنایع نفت و گاز
DQ4-TRU-TVDP
محسن کرم
دکتر حامد ثابت-دکترحمید احمد محرابی
تاثیر شدت جریان بر ریزساختار و خوردگی اتصالات اینکونل 625 جوشکاری شده با روش
تیگ پالسی
86H-XEM-BQGZ
میرصادق حسینی - رضا دهملایی - صادق معینی فر
تاثیر لرزش الکترومغناطیسی بر خواص اتصال جوش سوپرآلیاژ اینکلوی825 به روش GTAW
3W3-6HD-189Z
علی پورجعفر
تاثیر نوع و ترکیب شیمیایی الکترود  بر ریز ساختار و سختی لایه روکش کاری شده بر روی
فولاد 4340 به روش SMAW
GE8-HLP-25P1
رضا عطایی  ، حامد ثابت ، علیرضا اعلایی
تاثیرمقدار ذرات کاربید تیتانیم و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و سختی روکش کامپوزیتی
Stellite6-TiC ایجاد شده به روش جوشکاریTIG  بر فولاد زنگ نزن 316
UZ3-998-MBQ3
رضازند  ، بهنام لطفي
تاثير حرارت ورودي بر خواص مكانيكي اتصالات جوش سوپر آلياژ اينكولوي 825 با روش
SMAW
HXS-DWL-EDEG
دکتر دهملائی - نوید تائیدی
تاثير حرارت ورودي بر ريزساختار و سختي نواحي مختلف جوش در اتصال غيرمشابه API
X80/X70 به روش GMAW
182-4GX-HM8T
ابولفضل ملكان - رضا دهملايي - سيد رضا علوي
زارع
تاثير دمای عمليات حرارتی آنيل انحلالی قبل از جوشکاری تعميری برخواص مکانيکِي ناحيه
متاثر از حرارت کويلهای کوره کراکينگ پتروشيمي از فولاد HP(1.4852)
RGJ-NNS-Z7EH
هادی رضائی، حامد ثابت , رضا محمودی
تاثيرسرعت خطي برضخامت وکيفيت اتصال لايه روكشي ايجاد شده روي آلومينيم LM13
توسط فرآيند سطح كاري اصطكاكي
ZAL-Y2T-D5H8
آرش استيري ، محمود حيدر زاده سهي ، حامدثابت
تاثيرفرآيند سطح كاري اصطكاكي برخواص سايشي آلياژ آلومينيم LM13
65L-JAH-WZEP
آرش استيري ، محمود حيدر زاده سهي ، حامد ثابت
تأثیر بکارگیری جریان پالسی بر مشخصه های ریزساختاری روکش های کامپوزیتی           
     استلایت6-کاربید بور تولید شده به روش جوشکاری GTAW
JP6-AAS-ZMAG
محمد برمر ، بهنام لطفی ، زهره صادقیان
تأثیر دمای پیشگرم جوشکاری SMAW بر چقرمگی ضربه HAZ  فولاد API 5L-X70
JBW-38A-Y4LH
محمد قادری ،حمید احمد محرابی  ،حامد ثابت
تحليل اثر حضور نانو ذرات بر اهميت جذب سطحي شده با يون هاي نيكل بر پهناي جوش در
جوشكاري زير پودري
هژير فتاحي - مسعود آقاخاني - محمد كيهاني
توسعه آزمون غیر مخرب روش ارتعاش آزاد برای بازرسی و کنترل کیفیت اتصالات جوشکاری
A8W-8JY-DGRH
حامدجلیلی کردکندی ،مهران روحنیا ،حامد ثابت
جنبه های ریز ساختاری جوش غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205و فولاد آستنیتیL
316           به روشGTAW
VH9-MX5-N3PV
اسماعیل رحمانی ، رضا دهملایی
جنبه های ریزساختاری در اتصالات جوش سوپر آلیاژ اینکولوی825 با تغییر حرارت ورودی در
روش SMAW
4H8-5H9-T4SU
دکتر دهملائی-  نوید تائیدی
جنبه های ریزساختاری در اتصالات جوش غیرمشابه دو آلیاژ هستلوی و فولاد مقاوم به
حرارت به روش GTAW
T93-X91-374A
موسی عامریان نژاد فلاحیه - رضا دهملایی
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و تغييرات ریزساختاري  و رفتار خوردگی در آلیاژ AlMg6-
H38
سجاد وهابی ، خلیل رنجبر ،
رضا دهملایی 
YAG-189-JQXT
حفاظت کاتدی فولاد در بتون
DUR-SZZ-95WP
احمد علی صفائی
دستورالعمل مناسب جوشکاری آلیاژهای مس و نیکل
امید رضا خدابنده- علی فرزادی
XMT-614-QDSQ
رابطه بین پارامتر هولومان(HP) و خواص مکانیکی ناحیه جوش و HAZ فولاد API 5L-X70 
مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
محمد ملائی¹،حمید احمد محرابی² ،حامد ثابت³
UXU-1TW-V7R4
روکش کاری فولاد ساده کربنی توسط کامپوزیتی از استلایت6-کاربید بور به روش جوشکاری
GTAW
W37-55N-5NJ8
محمد برمر1، بهنام لطفی2، زهره صادقیان
روكشكاري مس با تيتانيم توسط روش جوش نوردي
EM6-EGE-RXNW
مرتضي حسيني - حبيب دانش منش
کنترل کیفی اتصالات چوبی ازطریق تغییرات طیف فوریه حاصل از ارتعاش خمشی و طولی
آزاد
8Y8-76S-65SR
  مصطفی کهن ترابی
لحیم کاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم به مس خالص با لایه واسط نقره و بررسی
سحتی و هدایت الکتریکی اتصال
5A3-8E5-NZUZ
هاشم آقامحمدزاده ˛ حامد ثابت
محاسبه عددی و تجربی تنش پسماند محوری جوش تیوب بویلر به کمک تنش زدایی
داریوش دانیالی ، اسلام رنجبر نوده 
B3L-HHT-18VU
مدلسازی آزمون آلتراسونیک آرایه فازی با استفاده از روش المان محدود برای تشخیص و
ارزیابی عیوب جوش
YG4-SPG-1E5Y
علی آدم پیرا  ، مهدي احمدي نجف آبادي  ،
محمدعلي صادقي
مدلسازي پديده نفوذ در فرآيند جوشكاري اصطكاكي آلومينيوم 6061-T6  به سراميك Al2O3
يزدان شجري- عبدالرزاق رضوي - حامد ثابت
9JD-445-9D6Y
مروری بر بررسی علل ایجاد ترک در جوش زیر پودری لوله های درز مستقیم  HSLA-X70
MAY-U5P-NHY2
اسماعیل امانی  ، رضا لرکی
مقایسه آنالیز حرارتی فرآیند جوشکاری SMAW در اتصال لب بلب آلیاژ فولاد زنگ نزن 316 به
روش عددی توسط نرم افزارهای ANSYS , SYSWELD
LX6-SWA-U94B
روزبه نصیری - امیر ایمن آبادی - داود حسینی
مقايسه روش هاي مبتني بر لبه يابي براي آشكارسازي عيوب جوش در راديوگرافي صنعتي
مرضيه نقدي زاده
عفت ياحقي
VD9-3NU-QQ9S
مقايسه ميزان آلايندگي ناشي از جوشكاري مقاومتي نقطه اي با جوشكاري اصطكاكي
اغتشاشي در ورق هاي گالوانيزه مورد استفاده در صنعت خودرو
امير صادقي - حامد شيخ حسني - حامد ثابت -
محمد حسين حسن نيا
EPZ-VS2-4DNR
مقايسه و صحت سنجي عملکرد توپک هوشمند نشت شار مغناطيسي و بازرسي ميداني
بر اساس روش انتشار خطا و توزيع گاوسي
حجت غلامی ، مهدی جلالی عزیز پور
M1M-JJD-81AG
D6X-YQJ-UH8W
بررسی امکان حذف عملیات حرارتی پس از جوشکاری در اتصال جوشی فولادهای آلیاژی
P22 به P9
EVU-7WM-7UXV
مودب طالب زاده , حبیب دانش منش
بازرسي جوش اتصالي فولادهاي A105 و A106 با روش هاي راديوگرافي، مافوق صوت
معمولي و مافوق صوت با آرايه هاي فازي و مقايسه دقت آنها در تشخيص عيوب
محمد اسماعيليان - داود قاسمي - افشين يوسفي
رفتار خوردگي فلز جوش حاصل از الكترود سلولزي E801-P1 بر حسب درصد موليبدن
13Z-9S2-Z7Q5
ندا شفيعي - فرزانه مجيري - مسعود مصلايي پور
ارزیابی ریزساختار اتصال غیرمشابه اینکونل 625 به فولاد زنگ نزن L316 و تأثیر منطقه
مخلوط نشده بر آن
R84-G9L-MHYG
اسماعیل احمدی زاده ، رضا دهملایی، محمد
مسائلی
تاثیر حرارت ورودی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش غیرمشابه دو آلیاژ
اینکلوی 825 و فولاد زنگ نزن 310 با روش جوشکاری TIG
414-ZS2-QV1A
احمد نجار ، رضا دهملایی ، خلیل اله قیصری
معرفی فلز پر کننده مناسب جهت اتصالات جوش غیرمشابه دو آلیاژ اینکلوی 825 و فولاد
زنگ نزن 310 با روش جوشکاری TIG
WBY-HJA-1DUL
احمد نجار ، رضا دهملایی ، خلیل اله قیصری
بررسي اثر  شدت جريان و زمان عبور جريان بر ريزساختار و نيروي شكست جوش مقاومتي
نقطه اي در اتصال ورق آلياژAl-5052 به ورق فولاد گالوانيزه
VPR-E3L-1XV4
محمدرضا ارغواني - مجتبي موحدي - اميرحسين
كوكبي
بررسي تاثير فرآيند جوشكاري A-TIG بر ويژگي هاي اتصال دو فولاد متفاوت
QJ8-GV5-4GJX
امين صالحي مباركه - وحيد صالحي مباركه
تاثير پارامترهاي فرآيند FSW بر خواص اتصال در آلياژ ريخنگي آلومنيوم سيليسيم A356
93E-3HW-PM9M
بعقوب ذهبي نيا - رضا دهملايي - خليل رنجبر
مطالعه و  بررسـی ریز ساختار و خـواص مکانیکی اتصال غیر هم جنس فـولادهای ST37 و
CK60 جوشکاری شده، به روش اصطکاکی دورانی
81S-DQX-L8ND
مسعود خمیسی ، مهدی عزیزیه ، صادق معینی فر

تاثير حرارت ورودي به تغييرات ريزساختار در اتصالات غيرمشابه بين فولاد ميكروآلياژي x80 و
فولاد زنگ نزن آستينتي 316l به روش GTAW
9Z2-RAJ-VBAH
حسين كريم پور - رضا دهملايي
ارزيابي خصوصيات فزل جوش راسب شده از الكترودهاي سلولزي E6010 اصلاح شده با نانو
ذرات بر حسب مقدار نانو ذرات Tio2 اضافه شده به پوشش الكترود
MHM-A43-XJL4
حشمت دولتشاهي - مسعود مصلايي پور - ثمينه
محمد حسني - عليرضا مشرقي - مهدي كلانتر -
مجيد فاخري
ارزيابي تاثير شدت جريان جوشكاري بر كارايي الكترود E6010 اصلاح شده با نانو ذرات TiO2
NER-MDP-6NP8
ثمينه محمد حسني - مسعود مصلايي پور -
حمشت دولتشاهي - عليرضا مشرقي - سيد صادق
قاسمي - مجيد فاخري
بررسي ريزساختار وسختي لايه كامپوزيت سطحي توليد شده به روش جوشكاري TIG با
فلز پركننده آلياژ پايه كبالت استلايت 6 و ذرات تقويت كننده SiC بر روي فولاد ساده كربني
EL7-4PW-HMMM
رضا گلوايي ، بهنام لطفي ، زهره صادقيان
تاثير پارامترهاي فرآيند SMAW به ريزساختار نواحي مختلف جوش در اتصالات غيرمشابه
فولاد ميكرو آلياژي X80 به قولاد زنگ نزن آستنيتي 306L
8LG-DBE-XYR7
عمار مهدي نژاد - رضا دهملايي
بررسی رفتار خوردگی نواحی تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با فناوری اصطکاکی
اغتشاشی
6TW-23X-R3RU
EDR-7WY-XPZ5
عليرضا نصراصفهاني-دكتر سلطاني پور، دكتر فرمنش
و دكتر قاسمي
تاثير ارتعاش الكترومغناطيس بر خواص مكانيكي و ريزساختار فلز جوش فولاد كم آلياژ كرم
موليبدني SA387 Gr12 Cl2 جوشكاري شده به روش SMAW
LJD-796-VJ9S
علي پور جعفر
مطالعه اثر كار سرد روي ترك هيدورژني در فولادAPI-X70
SAW-MZ6-ZL3Q
اسماعيل اماني - علي روحيان
بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلومينيوم 7075 - 7075  جوشكاري شده به روش
اصطکاکی دورانی
حسین شریفی ، مهدی عزیزیه
محاسبه و رسم نمودار پرتوافكني آزمون رادیوگرافی صنعتی قطعات پیچیده آلومینیومي
ریختگی
T8Z-88D-R767
S39-TWX-N21A
مهدي جلالي
بررسي امكان حذف عمليات حرارتي پس از جوشكاري در اتصال جوشي  فولاد هاي آلياژي
P22 (2.25%Cr.)به P9(9%Cr.)
JW6-6QN-LSV9
مؤدب طالب زاده ،حبيب دانش منش
بررسی تاثیر حرارت ورودی وعملیات حرارتی بر خواص روکش کامپوزیتی استلایت 6-کاربید
بور اعمال شده به روش جوشکاری TIG
ساسان محمدی ، بهنام لطفی، زهره صادقیان
بررسی تاثیرات نانوذرات اکسید آلومینیوم و کاربید سیلیس با استفاده از فرایند اصطکاکی
اغتشاشی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم 91AZ
مصطفی دادایی دهکردی ، علی رضا نامجو ، رضا
دهمولایی
SCC Direct Assessment on 16”gas line in Ahwaz region and considering the coating
defect as primary factor to determine SCC
HE9-5TD-VNU7
H. Gholami1 and M. Jalali Azizpour2
بررسي تاثير حرارت ورودي بر خوردگي اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازي 2205
جوشكاري شده با فرآيند GTAW
XGR-192-2ZBS
محمد علي ترحم نژاد- رضا دهملايي - صادق معيني
فر
بررسي خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنيتي 08KH18N10T و فولاد
كربني 20 با فرآيند جوشكاري قوسي تنگستن - گاز
محمد راستي - غلامرضا خياطي