مخاطبان کنفرانس                          
- وزارت نفت
- وزارت نیرو
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت راه و شهرسازي
- صنایع دفاع و شرکت های وابسته
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
- شهرک های علمی و تحقیقاتی
- صنایع هواپیمائی کشور

- شهرداری ها
- تولید کنندگان فولاد
- شرکت های پیمانکاری
- شرکت های مشاور
- انجمن های علمی و صنفی داخلی و بین
المللی
- دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
- شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی
- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- صنایع ریلی کشور

- صنایع خودرو سازی
- سازمان ملي استاندارد ايران
- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
- شرکت ملی گاز ایران
- شرکت ملی نفت ایران
- پالایشگاه ها
- سازمان انرژی اتمی ایران
- صنایع دفاع
- صنایع هوا - فضا
 
پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh