پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
»اعضای کمیته راهبردی کنفرانس
انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران
مدیر اجرایی کنفرانس: نازیلا ادب آوازه
مهندس افشین خیام
مهندس رزیتا ادب آوازه
لیلا پهلوان
مهنوش میررمضانی
مهدی بهارلویی
مینا اشرف زاده
دانشگاه شهید چمران اهواز
دبیر اجرایی :دکتر رضا علوی زارع
امیرحسین فدایی
علی پور جعفر
یحیی آقایار
احمد نجار
زینب رنجبر
راضیه محمدرضایی
آرزو فیروزه
رویا بلدی
سکینه فاخر
مریم بازگیر
آرش بختیاری
سارا فایضی پور
حامد خضری
صالح فر
علی خادم
علیپور
مجتبی زادعلی
احسان خادم
سینا تنهایی
رضا جودکی
سید ولی احمدی
ارسلان بهارلو
امیر قنواتی
یاسین شیخی
آیت پیامنی
امین جافری
امیر عبدالله آبادی
مصطفی امرا
نریمانی
مصطفی پارسایی
محمد رضا جوراب باف
عبدالجلیل پورشب
فاطمه شجاع بختیار
فاطمه آذریان
مهدی مهرانیان
محمد جولا
فرزانه شمسی
زهرا سیه کار
ساسان محمدی
سید علی حسینی
محمد تابع احمدی
سارا رستگارنیا
موسی عامریان
اشرف السادات مرعشی
سارا قائدی باردئی
راضیه محمدرضایی
فرزانه دانشور
عاطفه جمالپور
فاطمه خادم
فاطمه کشاورز حدادیان
حسام مطوری هدابی
خانم هانیه امینی
فرزاد کاشی ساز
محمد جواد امینی
روزبه رضایی
هانیه امینی
راحیل مهرخو
نرگس عساکره راد
نیلوفر بابادی شوراب
مژده بهادری زاده
مهدی محسنی
پوریا پور چینی
محمد جلالی
احسان سیاح طرفی
پوریا کمایی
محمد بهره دار
الهام عویدی
مهدی جویی
امیرحسین عساکره
فواد وشاحی
سامان رجالی
نرگس برهان
علیرضا تراکمی
مسعود تحانی
سپیده بیداروندی