پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول   
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
شركت ايران خودرو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 
دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید چمران اهواز 
دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم ‏وتحقیقات تهران 
شرکت پتروشیمی بندر امام استان خوزستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 
دانشگاه صنعتی اصفهان 
شرکت بازرسی فنی ایرانیان
گروه صنعتی کاران 
دانشگاه شیراز
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس 
شرکت پالایش گاز بیدبلند
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه آزاداسلامی واحد بهبهان
آموزشکده فنی شهدای اهواز
دانشگاه یزد 
دانشگاه علوم و تحقیقات بوشهر(خورموج)
شرکت بین المللی اکتشاف و تولید نفت سینوپک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
آزمايشگاه تستهای غیرمخرب صنایع هواپیماسازی ایران
دانشگاه علوم تحقیقات، واحد سیرجان
دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد اراك
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
شرکت مهندسين مشاور افق 
موسسه دانش پژوهان اصفهان
موسسه مهر اروند آبادان
سازمان صنايع دريايي
سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت لوله سازی اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
شرکت فولاد خوزستان
شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
شرکت تاسیسات  دریایی خرمشهر
دانشگاه صنعتی شریف
4
1
4
3
5
1
20
18
9
2
1
1
43
3
1
3
12
9
2
3
4
3
4
4
6
2
12
8
1
1
2
1
4
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
جمع کل
215
Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh