پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
» نمايشگاه جانبی كنفرانس
طي برگزاري کنفرانس، نمايشگاهي در مجاورت سالن اصلي کنفرانس با حضور شرکت هاي  فعال  در  صنعت جوش و بازرسي و آزمايش هاي
غيرمخرب به منظورتعاملات بين کارفرمايان و ارائه کنندگان محصولات و خدمات و ارائه قابليتهاي تخصصي برپا مي باشد.

شرح خدمات کنفرانس
- اختصاص فضاي غرفه
- غرفه بندي استاندارد شامل پانل اطراف ، دو صندلي و يک ميز، نورپردازي و کتيبه نام شرکت به زبان فارسي
- صدور کارت کنفرانس براي 2 نفر غرفه دار به ازاي هر 9 متر مربع غرفه
- درج نام شرکت متقاضي در سايت اينترنتي کنفرانس
- اعطاي لوح تقدير از سوي انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران
- پذيرايي رايگان از غرفه داران در طي برگزاري کنفرانس
اجاره غرفه: هر متر مربع 1.000.000 ريالفرم حضور در نمایشگاه
مشاهده پلان نمایشگاه
Copyright © 2014 by IWNT  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: itmanager@iwnt.com  . By:N.Adabavazeh