پانزدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و چـــــــــــهارمين
كنفرانس ملي آزمايشهاي غيرمخرب در9و10 دی ماه ســـــال
1393 توســط انجمن جوشـــکاري و آزمايشـــــهاي غيرمخرب
ايران باهمکاري دانشگاه شهید چمران اهواز برگزارمي گردد.
از کليه استادان دانشگاه ها، پژوهشگران مــــراکز پژوهشي،
آموزشـــي و متخصــــــــصيـن صنعتي دعوت مي گردد ضمــن
مشارکت  فعــــــال،آخرين دستـــاوردهاي علمي پژوهشي و
تجربيات فني و تخصصي خود در اين زمينه را براي کنفرانس
ارســـــال نمايند.هدف از برگزاري کنفرانس ها که توســـــــط
انجمن جوشــــــکاري و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بـــــرگزار
مي گردد، ايجــاد زمينه همکاري به منظور برقراري ارتبـــــاط
ميان کليه استادان،پژوهشگران و دست انـــــدرکاران صنعت
جوشکاري وآزمايشـهاي غيرمخرب مي باشد.


انجمن جوشکاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران در نظر دارد از ميان پايان نامه ها وپژوهش هاي انجام شده در دو سال گذشته نسبت به انتــــخاب
پژوهش وپايان نامه برتر سال در حوزه هاي جوش ، بازرسي وآزمايشهاي غيرمخرب اقدام نمايد.
به همين منظور ، پژوهشگران و فارغ التحصيلان علاقمند  مي توانند  يک  نسخه  از  پايان نامه  همراه با مقالات مستخرج از آن و يا پژوهش خود را
كه درســـــال هاي 1391يا 1392 انجام يافته و به نتيجه رسيده است،  به دبيرخانه کنفرانس تحويل نمايند.
- آثار را از طــريق پست الکترونيکي  iwntconf@yahoo.com و يا با پست پيشتاز ارسال نماييد.
- پژوهش و پايان نامه هاي دريافتي بازگشت نخواهد شد.
چهارمين فــــــراخوان تجليل از  پيشکسوتان جوش و بازرسي
Back
Next
» حامیان کنفرانس
وازرت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
استانداری خوزستان
شهرداری اهواز
سازمان آب و برق خوزستان
اداره کل استانداری استان خوزستان
سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان
اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان
شرکت برق منطقه ای خوزستان
پارک علم و فناوری خوزستان
شرکت پالایش گاز بیدبلند
شرکت پالایش نفت آبادان
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی مارون
مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی
شرکت گاز استان خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن جوشکاری علامه شهرکرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
آموزشکده فنی و حرفه ای شهدای اهواز
انجمن خوردگی ایران
اتحادیه انجمن های  مهندسی و علم مواد
انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی آزمایش های غیرمخرب ایران
شرکت آریا فولاد قرن
شرکت مهندسی فولاد استن غرب
گروه خدمات مهندسی کارون ( ایمن قطعه )
پارس فولاد جنوب
پایا صنعت اهواز
شرکت پرتوکاران تابش
شرکت ماشین سازی تاشا
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت تولید رینگ سایپا
شرکت سیمان خوزستان
شرکت فولاد اکسین خوزستان
شرکت فولاد خوزستان
شرکت کاوش جوش
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
موسسه گسترش علم و فن جوش
شرکت لوله سازی اهواز
شرکت لوله سازی ماهشهر
شرکت نورد لوله اهواز
پایگاه مهندسی جوش